Rokų Šv. Antano Paduviečio parapija

KONTAKTAI

Rokų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
J. Borutos g. 23, Rokai 46115, Kaunas

Raštinė ir klebonija
J. Borutos g. 23, Rokai 46115, Kaunas

Tel. +370 686 16793 (klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda)
El. p. roku.parapija@gmail.com
Facebook


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 8 ir 12 val.
  • Šiokiadieniais – 18 val. (žiemos laiku – 17 val.)
  • Šeštadieniais – 18 val. (žiemos laiku – 17 val.) arba pagal susitarimą

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija –  Šv. Antano atlaidų metu – po 8 val. šv. Mišių (iki 12 val.)

Gegužinės pamaldos – 18 val.

Birželinės pamaldos – 18 val.

Rožinio malda – pusvalandį prieš kiekvienas 12 val. šv. Mišias

ATLAIDAI

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Šeimos – sekmadienį po šv. Kalėdų (arba gruodžio 30 d., jei Kalėdos sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Rokų mstl. gatvės:
Rokų, J. Borutos, Baltaragio, Naujoji, Vijūnų, P. Babicko, šv. Roko, Moliakelio, Bernardinų plytinės, Rokakiemio, Tamulšios, N. Grigo, K. Paltaroko, J. Totoraičio, M. Krupavičiaus, R. Mikutavičiaus, Šaltuonos, Maišio, A. Rimkos, Mėnulio, Juodgirės, Vainatrakio, Tako, Suvalkėlių, Dangstytės, Grioviškės, Sabalkalnio, Striaunės, Juodupės, Rudbalės, Lazdynų, Pavytės, Viršutynės, Senajiesio, Krioklio, Nemuno, Žemynos, Vingytės, Upėtakių.

Gyvenvietės ir kaimai:
Dankstytė, Paraželiai, Patamulšėlis, Pavytė, Prendzeliava, Raželiai, Ražiškiai, Rokai mstl., Rokeliai, Rokai, Rokų Miško Kelmynas, Vainatrakis (dalis) ir Vingytė.

Rokų Šv. Antano Paduviečio parapija ribojasi su
Aukštosios Panemunės, Garliavos, Išlaužo, Kauno šv. Jokūbo, Margininkų ir Pakuonio parapijomis.


REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Rokų Šv. Antano Paduviečio parapija
Judinio asmens kodas 300151560
Adresas J. Borutos g. 23, 46115 Kaunas
Bankas Swedbank
A. s. LT08 7300 0100 9272 1048


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Rokai – Kauno mikrorajonas, esantis piečiausiai nuo Kauno centro. Miesto teritorijoje yra pagrindinė Rokų dalis, o neprijungta gyvenvietė vadinama Rokų kaimu.

Rokų ir aplinkinių kaimų gyventojai dažniausiai eidavo melstis į Aukštosios Panemunės bažnyčią ar susirinkdavo per gegužines ir birželines pamaldas Kazlauskų namuose giedoti giesmių ir litanijų.

1933 m., dalį pinigų suaukojus Rokų kaimo gyventojams, dalį pridėjus Kazlauskienei, kryžius buvo pastatytas Kazlauskų (dabar Krušinskų) sodybos gale, šalia Kauno–Prienų kelio. Prie Rokų kaimo kryžiaus per Šeštines rokiečiai švęsdavo „kryžiavos“ dienas. Sovietiniais metais kryžius buvo paimtas nuo postamento. 1989 m. Rokų kryžius buvo atstatytas, atgimė tradicija giedoti „kryžiavos“ dienas.

1997 m. gamyklos direktorius Algis Baltrušaitis sutiko skirti gamyklos salę Rokų mokyklai ir koplyčiai, tačiau po rinkimų pasikeitus švietimo skyriaus vadovams, salė nebuvo perimta.

1998 m. rudenį Rokų gyventojai pradėjo rinkti parašus, kad Rokuose būtų koplyčia. Rokų gyventojų ir darželio „Rokutis“ direktorės Ramutės Stanislovaitės, direktorės pavaduotojos Julijos Bakūnaitės, projektų kūrėjos ir vykdytojos Janinos Danielienės dėka tuščiose AB „Rokų keramika“ kabinetuose buvo įkurta Kauno apskrities šeimos dvasinio ugdymo centras „Šeimyna“.

Nuo 1999 m. gegužės 1 d. rokiečiai „Šeimynoje“ įrengė mažą altorėlį ir čia rinkosi melstis, giedoti. 1999 m. vyskupas J. Žemaitis MIC palaimino koplyčios steigimą Rokuose. Koplyčios liturginius baldus ir kryžių sukūrė skulptorius H. Ratautas. Koplyčios meniniu apipavidalinimu rūpinosi kun. J. Raudonikio sesuo Z. Mateiča. Vargonininkė B. Gudaitytė padedama vaikų darželio muzikos vadovės G. Bužinskienės subūrė bažnytinį chorą. Kunigas V. Gražulevičius ir tikybos mokytoja I Marcinkevičiūtė ruošė ministrantus.

1999 m. spalio 31 d. koplyčia buvo pašventinta. Koplyčiai suteiktas Šventosios Šeimos titulas.

2004 m. kan. D. Brogio, J. Bakūnaitės, P. Radzevičiaus ir kitų aktyvių parapijiečių iniciatyva vyskupui buvo įteiktas prašymas dėl parapijos steigimo. Rokų Šv. Antano Paduviečio parapija įkurta 2005 m. rugsėjo 13 d. vyskupo Rimanto Norvilos dekretu.

Informacija iš knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 24.