Tabariškių Kristaus Karaliaus parapija

KONTAKTAI

Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčia
Gėlių g. 108, Tabariškiai, 53330 Kauno r.

Raštinė ir klebonija
Gėlių g. 110, Tabariškiai, 53330 Kauno r.
Tel. 8 601 07167

Mob. +370 601 07167 (klebonas kun. Arminas Lukoševičius)
Facebook

Parapijos namai
Gėlių g. 108A, Tabariškiai, 53330 Kauno r.

Koplyčia Aleksandro Stulginskio universitete
Studentų g. 11 , Akademija, Kauno r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

Sekmadieniais – 8.30 (universiteto koplyčioje), 10, 12 val.

Šiokiadieniais – 18 val.

Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias.

Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio penktadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos 18 val.

Birželinės pamaldos 18 val.

Rožinio malda – prieš 18 val. šv. Mišias, sekmadieniais prieš 10 val. šv. Mišias

ATLAIDAI

Švč. M. Marijos Vardo – rugsėjo 12 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Kristaus Karaliaus – paskutinį liturginių metų sekmadienį


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:

Akademija mstl., Armaniškiai, Bajorai, Čebeliškė, Digriai, Karkiškės, Kazliškiai, Miriniškiai, Mitkūnai, Noreikiškės, Poderiškiai, Ringaudai, Sakalai ir Tabariškiai.

Tabariškių Kristaus Karaliaus parapija ribojasi su:

Aleksoto, Garliavos, Kačerginės, Kauno šv. Jokūbo, Pažėrų ir Zapyškio parapijomis bei Kauno arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ

  • Marijos legionas
  • Choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Tabariškių Kristaus Karaliaus parapija
Juridinio asmens kodas 191289583
Adresas Gėlių g. 110, Tabariškių km., LT-53330 Kauno r.
Bankas„Luminor Bank” Ab, Banko kodas: 40100
A. s. LT 25 4010 0425 0005 3488


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Tabariškės – kaimas nutolęs nuo Kauno 8 km į vakarus, tarp Garliavos ir Zapyškio, priklausantis Kauno rajono Noreikiškių seniūnijai.

1926 m. balandžio 21 d. raštu Nr. 764 Vilkaviškio vyskupas A. Karosas sutiko įkurti naują Tabariškių parapiją. Gyventojai turėjo surinkti ne mažiau kaip 2000 parašų, patvirtintų Garliavos ir Zapyškio viršaičių, kad pageidauja įkurti naują parapiją. Ją pradėjo kurti ne vyskupija, o patys tikintieji. Bažnyčios organizacinio komiteto nariais buvo patvirtinti J. Mitkus, J. Jaras ir J. Venys. 1927 m. bažnyčios reikalams buvo gautas 8 hektarų sklypas. Veiverių klebonas kun. A. Vebliūnas buvo įpareigotas padėti statyti bažnyčią. Statybą organizavo J. Mitkus, darbus – J. Bartnykas, o statė ūkininkai. Bažnyčia buvo pastatyta per tris mėnesius. 1929 m. prie jos pristatyta presbiterija, prienavis, o šonuose – zakristijos.

Bažnyčios navų dalis stačiakampė. Keturios poros stulpų ją skaido į tris navas. Prie navų dalies ir presbiterijos šonų glaudžiasi į abi puses išsikišusios zakristijos. Vakariniame gale virš navų dalies frontono kyla aukštas kvadratinis į viršų siaurėjantis bokštas. Priekyje pastatytas didelis prienavis, kurį dengia dvišlaitis stogas. Šiauriniame fasade yra papuoštas atviras prieangis. Viduje navas dengia cilindrinio skliauto formos perdangos. Vidutinė nava aukštesnė už šonines.

1928 m. spalio 24 d. Tabariškių parapijos klebonu buvo paskirtas kun. V. Kizlaitis. Jis 1928 m. gruodžio 23 d. pašventino bažnyčią ir suteikė jai Kristaus Karaliaus titulą. Antrojo pasaulinio karo metais bažnyčia nenukentėjo, tačiau pokariu bažnyčiai priklausantys pastatai buvo atiduoti mokyklai, o klebonas kun. V. Kizlaitis 1947 m. buvo areštuotas ir išvežtas į Kazachstano kalėjimą.

1980 m. buvo pakeltos bažnyčios sienos, paaukštintas prienavis, įvestas centrinis šildymas.

Informacija iš knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 26.