Alytaus Šv. Kazimiero parapija

KONTAKTAI

Foto Marijos Stanulytės

Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
Varėnos g. 24a, 62168 Alytus

Klebonija 
Varėnos g. 24a, 62168 Alytus
Tel. 8 683 62143 (klebonas kun. R. Baltrušaitis)
Facebook

Koplyčia
Alytaus pataisos namuose
Ulonų g. 8A, Alytus 62505
Aptarnauja kun. Valdas Simanaitis (Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

Foto Marijos Stanulytės

 • Sekmadieniais – 9, 11, 18 val.
 • Šiokiadieniais – 18 val. (pirmaisiais mėn. penktadieniais – 11 val.)
 • Šeštadieniais – 11 ir 18 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais po 18 val. Šv. Mišių

Gegužinės pamaldos po 18 val. šv. Mišių

Birželinės pamaldos po 18 val. šv. Mišių

Rožinio malda kiekvieną sekmadienį 10.15, kitomis dienomis bei spalio mėn. 17.15 val.

ATLAIDAI

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. 11 val. (keliama į artimiausią šeštadienį)
Šv. Elzbietos Vengrės – lapkričio 17 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Foto Marijos Stanulytės


PARAPIJOS TERITORIJA

Alytaus miesto Likiškėlio ir Vidzgirio (dalis) gyvenamosios teritorijos, Pietinis pramonės rajonas.

Alytaus miesto gatvės:
Alovės, Birštono, Dainavos, Daugų, Draustinio, Eiguvos, Gamyklos, Girininkų, Jaunimo, Kaštonų, Kepyklos, Kernavės, Kurpių, Lazdynų, Likiškėlių, Liškiavos, Miško, Perlojos, Pulko, Punsko, Radžiūnų, Santaikos, Seinų, Skalvos, Statybininkų (ne TEO LT pastato pusėje), Sūduvos, Sudvajų, Topolių, Ulonų, Varėnos ir Vidzgirio.

Alytaus Šv. Kazimiero parapija ribojasi su Alytaus šv. Angelų Sargų, Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos ir Miroslavo parapijomis bei Kaišiadorių vyskupija.


BENDRUOMENĖ

 • Jaunimo choras
 • Suaugusiųjų choras
 • Sekmadienio vakaro choras
 • Ministrantai
 • Maldos grupė su Šventuoju Raštu
 • Motinos maldoje
 • Gloriosa Trinita grupė
 • Gyvasis Rožinis
 • Vyrų maldos grupė
 • „Alfa” kursas

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Alytaus šv. Kazimiero parapija
Juridinio asmens kodas 192067621
Adresas Varėnos g. 24a, Alytus, 62168
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT29 4010 0409 0000 1168


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia yra pietinėje miesto dalyje, prie Ulonų ir Varėnos gatvių sankryžos.

Pirmoji Šv. Kazimiero bažnyčia Alytuje pastatyta 1670 m., antroji – 1762 m. 1804 m. bažnyčia dar veikė, o vėliau caro valdininkų uždaryta.

Intensyvūs Alytaus miesto raidos pokyčiai įvyko XIX a. 9 deš., pradėjus III klasės Alytaus tvirtovės statybą. Formuojant tvirtovės komunikacinę sistemą kairiojoje Nemuno pusėje, pietinėje miesto dalyje pastatytos Artilerijos kareivinės, o 1891 m. – ir mūrinė įgulos cerkvė. Pokrovskajos titulo cerkvė buvo stačiakampio plano, bazilikinio tūrio, turėjo du bokštus, dengtus šėtriniais stogais: pagrindiniame fasade ir virš ikonostaso. Pirmojo pasaulinio karo metu cerkvė pritaikyta vokiečių kareivių reikmėms ir naudota kaip evangelikų liuteronų bažnyčia.

Tarpukariu buvusiose kareivinėse įsikūrus Birutės antrajam ulonų pulkui, cerkvė pertvarkyta į filijinę Šv. Kazimiero bažnyčią. 1939 m. perkėlus ulonų pulką į Tauragę, bažnyčia uždaryta. Antrojo pasaulinio karo metais bažnyčia gan smarkiai nukentėjo. Po karo bažnyčios pastatas paverstas sandėliu, vėliau – netoliese įsikūrusios Alytaus mašinų gamyklos klubu.

1990 m. pastatas grąžintas tikintiesiems. 1991 m. sausio 3 d. pirmuoju Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonu paskirtas kun. Juozas Gražulis. Jo rūpesčiu statyti šios parapijos namai, pradėta sovietmečiu suniokotos bažnyčios rekonstrukcija, suburta bendruomenė, įkurta bei pastatyta katalikiška mokykla (šiandien – Alytaus Šv. Benedikto gimnazija). Bažnyčios rekonstrukcijos projekto autoriai – architektas Vytautas Jakutis ir konstruktorius Saulius Stulpinas.

Dabartinė bažnyčia yra stačiakampio plano vienos navos pastatas su nežymiai išsikišusia trisiene apside šiaurės rytiniame fasade. Pastatas uždengtas dvišlaičiu stogu. Pagrindinis fasadas plokščias, lakoniškų, modernių formų. Svarbiausias pagrindinio fasado akcentas – virš bokšto iškylantis didelis, lieknų proporcijų kryžius, padarytas iš poliruotų keturkampio skerspjūvio metalo strypų. Šoninių fasadų plokštumas ritmingai skaido vertikalūs, siauri, po du suporinti langai.

Bažnyčios interjeras šiuolaikiškas: dominuoja vientisa erdvė, kurios pagrindinis akcentas – atvira ažūriška stogo konstrukcija ir nedidelė pusapskritė apsidė. Virš jos nuo stogo konstrukcijos ant grandinių pakabintas didelis, medinis krucifiksas atrodo tarsi metafiziškai tvyrantis erdvėje. Altoriaus erdvę projektavo architektai Violeta Beigienė ir Rymantas Zimkus. 2007 m. altorių, o 2010 m. parapijos globėjo Šv. Kazimiero skulptūrą sukūrė skulptorius Tomas Vosylius.

Bažnyčios šventorius nedidelis, asimetriško plano.

Informacija iš knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 36–37.