Miroslavo Švč. Trejybės parapija

KONTAKTAI

Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia 
Vienuolyno 2a, Miroslavas, 64235 Alytaus r.

Klebonija 
Vienuolyno 2a, Miroslavas, 64235 Alytaus r.
Tel. 8 315 66399

Mob. +370 671 89770 (klebonas kun. Miroslav Dovda)
Parapijos svetainė internete

Parapijos namai
Vienuolyno 2a, Miroslavas, 64235 Alytaus r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šiokiadieniais – 11 val.
  • Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija ketvirtadieniais po 8 val. šv. Mišių ir pirmaisiais penktadieniais nuo 9 val. iki 18 val.

Gegužinės pamaldos po šv. Mišių

Birželinės pamaldos po šv. Mišių

Rožinio malda kiekvieną sekmadienį po 12 val. šv. Mišių, kitomis dienomis bei spalio mėn. prieš šv. Mišias

ATLAIDAI

Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Arciškonys, Balkasodis, Bendrės, Burbiškės, Cigoniškiai, Dirmiškiai, Geistarai, Geistariškės, Geistarukai, Gudiniškės, Kurtiniškės, Laukinčiai, Laukintukai, Mančiūnai, Mankūnai, Maslaučiškės, Milastonys, Miroslavas, Mociškėnai, Nemunaitis, Norūnai, Obelija, Padirmiškis, Plenta, Pupasodis, Revai, Seimeniškiai, Strimina, Talokiai, Tolkūnai, Vankiškiai, Volungės, Vovos ir Zizėnai.

Miroslavo Švč. Trejybės parapija ribojasi su Alytaus Šv. Kazimiero, Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos, Krikštonių, Metelių, Santaikos ir Seirijų parapijomis bei Kaišiadorių vyskupija.


BENDRUOMENĖ

  • Marijos legionas
  • Caritas
  • choras
  • jaunimo choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Miroslavo Švč. Trejybės parapija
Juridinio asmens kodas 191290023
Adresas Vienuolyno 2a, Miroslavas, 64235 Alytaus r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT57 4010 0409 0009 1165


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Miroslavo parapija įkurta 1744 m., Vilniaus vyskupijos sinodo. LDK iždininkas Antanas Važinskas su žmona Terese 1763 m. pastatė naują medinę bažnyčią ir įkurdino marijonų vienuolyną. Vienuoliai įsteigė mokyklą. Į bažnyčią 1835 m. trenkė žaibas, ji sudegė. Pastatyta laikina, 1847 m. – nauja mūrinė bažnyčia ir vienuolynas.

1864 m. vienuolynas uždarytas. Marijonas kunigas Vincentas Grincevičius už išeinančiųjų į 1863 m. sukilimą prisaikdinimą 1864 m. ištremtas į Sibirą. 1895–1910 m. Miroslave klebonavęs Antanas Radzinskas 1897 m. atnaujino ir pailgino bažnyčią, pristatė dvi koplyčias. 1906 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas K. Stankaitis). Jis 1907 m. įsteigė biblioteką–skaityklą, surengė Miroslave pirmą viešą vakarą.

Atsitraukdami Rusijos kareiviai 1914 m. bažnyčią susprogdino. 1917 m. parengtas jos atstatymo projektas. Pamaldos laikytos buvusioje prieglaudoje. Kunigas Juozapas Lelešius su parapijiečiais bažnyčią atstatė 1918–1929 m. 1944 m. bažnyčia apniokota. Po karo klebonas kun. Antanas Šilingas ją suremontavo.

Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia – grakščių proporcijų, dvibokštė, vienos navos, halinė, lotyniško kryžiaus plano. Bažnyčioje yra penki orderinių formų altoriai.

Informacija iš el. svetainės Miroslavo parapija ir knygos „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“ / vyr. redaktorė D. Kandrotienė, išleido VšĮ „Terra Publica“, 2011, p. 42.