Kučiūnų Šv. Kazimiero parapija

KONTAKTAI

Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
Ežerų g. 1, Kučiūnai, 67371 Lazdijų r.

Klebonija ir raštinė
Ežerų g. 3, Kučiūnai, 67371 Lazdijų r.
Tel. 8 318 43416

Mob. +370 673 64074 (klebonas kun. V. Sakavičius)

Parapijos namai
Galecko g. 2, Kučiūnai, 67371 Lazdijų r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:Sekmadieniais – 10 val. (atlaidų metu 12 val.)

  • Sekmadieniais – 10 val.
  • Šiokiadieniais – 18 val.
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Švč. Sakramento adoracija – kiekvieną penktadienį: 19 – 20 val. vasaros laiku, 18 – 19 val. žiemos laiku

Gegužinės pamaldos – 18 val.

Birželinės pamaldos – 18 val.

Rožinio malda – spalio mėn. po šv. Mišių

ATLAIDAI

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Akmeniai, Aradninkai, Briniai, Kaimeliai, Kalėdiškiai, Kaženiai, Kučiūnai, Miškiniai, Pazapsiai, Pieniuočė, Puodžiškė, Saločiai, Sapiegiškiai ir Zelionka.

Kučiūnų Šv. Kazimiero parapija ribojasi su Kapčiamiesčio, Lazdijų, Šlavantų ir Veisėjų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Choras

REKVIZITAI

 

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kučiūnų Šv. Kazimiero parapija
Juridinio asmens kodas 191291082
Adresas Ežerų g. 1, Kučiūnai, 67371 Lazdijų r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT35 4010 0422 0000 0977


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Kučiūnų kaimas priklausė Beržininkų (dab. Berznykas, lenk. Berżniki) parapijai. Kadangi lenkų tikintieji neleisdavo Beržininko bažnyčioje lietuviškai giedoti ir kėlė riaušes, tai 1907 m. lietuviams įsteigta Kučiūnų parapija. Gauti oficialų valdžios leidimą naujai parapijai įkurti būtų prireikę daug laiko, todėl 1907 m. per du mėnesius pastatyta laikina maldykla – daržinė. Kadangi vyskupijos valdytojas leido „daržinėje” laikyti pamaldas, tai ir civilinė valdžia tam neprieštaravo. Parapiją steigė ir bažnyčios statybai vadovavo kunigas Juozas Galeckas. Jis buvo ir 1909 m. įkurtos „Žiburio“ draugijos skyriaus pirmininkas, 1910 m. įsteigęs biblioteką – skaityklą. Nuo 1910 m. gegužės 5 d. „Žiburio“ draugijos skyrius rengdavo Kučiūnuose viešus lietuviškus vakarus su vaidinimais. 1918 m. kun. J. Galeckas aplinkiniuose kaimuose įsteigė šešias pradines mokyklas. 1919 m. lenkų kariškiai užpuolė Kučiūnus, suėmė ir išvežė Juozą Galecką. Paleistas kunigas buvo perkeltas į Šlavantus, kur 1922 m. mirė.

1939 m. birželio 24 d. pašventinti būsimos mūrinės bažnyčios pamatai, statyba rūpinosi kun. Vincas Jonikaitis. Išmūrijus iki langų prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, o vėliau tęsti statybas nebeleista. 1961–1982 m. kunigavo Juozas Kriščiūnas, vėliau – kun. Raimondas Žukauskas. 1991 m. statyba atnaujinta ir 1996 m. rugsėjo 22 d. nauja bažnyčia buvo pašventinta, o jos statytojui R. Žukauskui suteiktas Vilkaviškio vyskupijos garbės kanauninko vardas. Senoji laikina medinė bažnyčia nugriauta, jos vieta pažymėta paminkliniu akmeniu. Nuo 1999 m. Šv. Kazimiero bažnyčioje klebonauja kun. R. Venslova.

1907-2007 m. Kučiūnų parapijoje tarnavo 14 klebonų ir 3 atvažiuojantys kunigai.

Architektūra. Šiuolaikinių formų (architektas Algimantas Mikėnas, konstruktorius J. Jasiūnas). Altoriaus autorius arch. V. Medelis, modernų šviestuvą suprojektavo skulptorius K. Želvys. Vitražus sukūrė J. Lazdanienė, o Šv. Kazimiero skulptūrą virš pagrindinių bažnyčios įėjimo durų – Juozas Šlivinskas.