Lazdijų Šv. Onos parapija

KONTAKTAI

Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
Dainavos g. 2, 67118 Lazdijai

Raštinė, parapijos namai ir klebonija
Dainavos g. 4, 67118 Lazdijai
Tel. 8 318 51355

Mob. +370 611 19220 (klebonas g. kan. Nerijus Žvirblys)

Caritas
Kauno g. 40, 67128 Lazdijai


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9, 11, 18 val.
  • Šiokiadieniais –  18 val.
  • Šeštadieniais – 10 ir 18 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių iki 12 val. šv. Mišių ir kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį nuo 17 val. iki 18 val. šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais, šiokiadieniais ir šeštadieniais ir 17.30 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, šiokiadieniais ir šeštadieniais po 18 val. šv. Mišių

Rožinio malda – spalio mėnesį sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais ir šeštadieniais 17.30 val.

Kryžiaus kelias – gavėnios metu sekmadieniais 11.15 val., penktadieniais 17.20 val.

ATLAIDAI

Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Lazdijų miestas.

Gyvenvietės ir kaimai:
Aukštakalniai, Avižonys, Bajoriškiai, Beviršiai, Būda, Bukta, Buniškiai, Dyviliškiai, Dumblis, Elzbietina, Ėgliškiai, Galiniai, Gilbietis, Giraitėliai, Gurciškė, Janaslavas, Juozapavas, Jurčiūnai, Kamenka, Klapotkė, Kukliai, Kurdimakščiai, Lazdijai, Leonardavas, Lozarka, Murgai, Nekrūnai, Neravai (dalis), Padumbliai, Panarvė, Papalazdijai I, Papalazdijai II, Papečiai, Roliai, Salos, Staidarai, Šadžiūnai, Šilėnai, Šulneliai, Tarnauka, Ūdininkai, Verstaminai, Vieštartai ir Žemaitkiemis.

Lazdijų šv. Onos parapija ribojasi su: Krosnos, Kučiūnų, Rudaminos, Simno, Šlavantų ir Šventežerio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Parapijos pastoracinė taryba;
  • Caritas;
  • Šeimos centras;
  • Liturginės grupės: suaugusiųjų choras, vaikų ir jaunimo choras, Šv. Rašto skaitovai, ministrantai, procesijos dalyviai;
  • Mokymo-katechezė grupės: vaikų rengimo sakramentams, Sutvirtinimo grupės, Sužadėtinių rengimas;
  • Kitos grupės – Maldos grupė, Marijos legionas, Pal. Jurgio Matulaičio draugija, Gyvojo Rožinio maldos grupė, Motinos maldoje, Pranciškonai tretininkai, Programos „Kodėl vadinamės katalikais“ grupelės, AA grupė.

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Lazdijų Šv. Onos parapija
Juridinio asmens kodas 191291125
Adresas Dainavos g. 4, 67118 Lazdijai
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT36 4010 0422 0008 0984


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Remiantis istoriniais šaltiniais galima būtų teigti, jog ši neobaroko stiliaus bažnyčia, pastatyta buvusiose kapinėse, yra jau šeštoji. Kun. Liudviko Adomaičio rūpesčiu, parapijiečių lėšomis ir parama, pastatytą šventovę 1895 m. (kiti šaltiniai mini 1896 m., ar net 1898 m.) konsekravo Seinų vyskupas, garsaus lietuvių kalbos literatūros kūrinio „Anykščių šilelis“ autorius, Antanas Baranauskas. Bažnyčiai buvo suteiktas Šv. Onos titulas. Bažnyčios vidų puošia Varšuvoje pagaminti altoriai, sakykla ir kryžiaus kelio stotys. Didžiuojamės turėdami 1908m. garsaus vargonų meistro Jono Garalevičiaus pagamintus vargonus. Prie dabartinio šių Dievo namų išorinio ir vidinio grožio daug prisidėjo kun. Vaclovas Degutis, o ypač monsinjoras Vincentas Jalinskas. Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1894–1895 m. pagal Felikso Lipskio projektą. Statybai vadovavo Aleksandras Aleris iš Suvalkų. Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai.

Bažnyčia neobarokinė, stačiakampio plano, dvibokštė. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su geležinėmis grotomis ir plytų mūro stulpais. Šventoriuje palaidotas Lazdijų klebonas dekanas Vaclovas Strimaitis (1905–1982), istorikas.

2010 m., Lazdijų parapijai švenčiant 450 metų jubiliejų, Vilkaviškio vyskupas J. E. Rimantas Norvila konsekravo naują altorių.