Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo Į Dangų parapija

KONTAKTAI

Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Kapų g. 2, Leipalingis, 67280 Druskininkų sav.

Raštinė ir klebonija
Kapų g. 4, Leipalingis, 67280 Druskininkų sav.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10 val.
  • Šiokiadieniais – 18 val. (arba pagal susitarimą)
  • Šeštadieniais – 10 val. (arba pagal susitarimą)

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija pirmą mėnesio sekmadienį po šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais prieš šv. Mišias.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais prieš šv. Mišias.

Rožinio malda – kiekvieną sekmadienį 9.30 val.

ATLAIDAI

Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) – rugpjūčio 15 d.


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Abarauskai, Černiauskai, Didžiasalis, Drapaliai, Druskininkėliai, Dulgininkai, Jovaišiai, Kamorūnai, Kaziuliai, Leipalingis, Leipalingis mstl., Margai, Mažonys, Miciūnai, Mikalina, Mizarai, Neliubonys, Paliepis, Paseirė, Radvilonys, Saltoniškė, Savanoriai, Senkonys, Smališkė, Stračiūnai, Šaulėnai, Šutronys, Taikūnai, Tautėnai, Valančiūnai, Varnėnai, Veršiai, Viktarinas, Vileikiai, Vilkanastrai, Vilkininkai ir Zasčiūniškė.

Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija ribojasi su:
Gerdašių, Kapčiamiesčio, Krikštonių, Liškiavos, Seirijų ir Veisiejų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Caritas
  • Maldos grupė
  • Gyvojo rožinio grupė
  • Krikščioniškojo meno programos ir edukacijos

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Juridinio asmens kodas 191291278
Adresas Kapų g. 2, 67280 Druskininkų sav.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT49 4010 0422 0003 0989


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Leipalingio dvaras 1508 m. paskirtas stačiatikiui Jonui Sapiegai. Jis pastatė cerkvę. Apie 1570 m. ji sudegė, buvo atstatyta. Minima dar 1616 m. Vėliau sunyko. Povilo Sapiegos (mirusio 1570 m.) sūnūs perėjo į katalikybę ir iki 1611 m. pastatė bažnyčią.

Bažnyčios interjeras

1611 m. pradėtos rašyti metrikų knygos. Apie 1655 m. bažnyčia sudegė, nes 1674 m. minima nauja, medinė. Prie jos veikė prieglauda. XVII a. antrojoje pusėje Leipalingis buvo Merkinės dominikonų bažnyčios filija. 1771 m. minima sena medinė bažnyčia. 1778 m. įkurta parapija. 1785 m. bažnyčia, varpinė ir šventoriaus tvora sudegė. Pastatyta laikina.

Dabartinę mūrinę bažnyčią 1806 m. pradėjo statyti Vilniaus kapitulos kanauninkas kunigas Antanas Kruševskis. Jis jai dovanojo pinigų (1820 m. palaidotas bažnyčios rūsyje). 1821 m. pastatyta bažnyčia konsekruota. Klebonas Jurgis Andriušis su parapijiečiais 1873 m. bažnyčią suremontavo, pastatė naują didįjį altorių (įrengė Varšuvos dailininkas E. Ceglarskis). 1885 m. pastatyta varpinė (architektas E. Lipskis).

1911 m. įkurtas „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas Juozas Laukaitis). 1912–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. 1915 m. birželio 24 d. sudegė parapijos salė. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia suremontuota.

Architektūra

Bažnyčia klasicistinė, turi baroko bruožų, stačiakampio plano, su bokšteliu. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Kampe stovi mūrinė varpinė.