Liškiavos Švč. Trejybės parapija

KONTAKTAI

Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia 
Bažnyčios g. 7, Liškiava,  65319 Varėnos r.

Klebonija
Bažnyčios g. 7, Liškiava,  65319 Varėnos r.
El. p. liskiavos.parapija@gmail.com
http://www.liskiavosparapija.lt/

Koplyčios

Panaros Dievo Gailestingumo koplyčia
Parko g. 23, Panaros k., Merkinės sen., 65320 Varėnos r.
Facebook profilis


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 ir 12 val.
  • Šiokiadieniais – pagal susitarimą
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos – prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – advento ir gavėnios metu, ketvirtadieniais nuo 14:00 iki 19:00

Gegužinės pamaldos – po šv. Mišių

Birželinės pamaldos – po šv. Mišių

Rožinio malda – kiekvieną sekmadienį prieš 12:00 šv. Mišias

ATLAIDAI

Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos gimimo – rugsėjo 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Aušrinė, Baltašiškė, Barzdžiūnai, Degėsiai, Dubaklonis, Gailiūnai, Geniai, Gudeliai, Guobiniai, Jakubiškiai, Janauka, Janavas, Jonionys, Kibyšiai, Kudrėnai, Leipiškiai, Levūnai, Liškiava, Navikai, Panara, Panemunė, Papiškės, Radyščius, Raudonikiai, Ricieliai, Ringeliškės, Rūsingė, Sarkajiedai, Snaigupė, Spyriai, Tetervinė, Vilkiautinis, Voverys ir Žeimiai.

Liškiavos Švč. Trejybės parapija ribojasi su:
Leipalingio ir Krikštonių parapijomis bei Kaišiadorių vyskupija ir Vilniaus arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ

– parapijoje veikia programos „Atgaivink“ tęstinis „Kodėl vadinamės katalikai?“ yra šešios pasidalijimo grupės.
-choras
-kaimuose yra keturios Gyvojo rožinio grupės


REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:
Adresas: Varėnos raj., Merkinės sen., Liškiava LT-65319;
Banko pavadinimas: „Svedbank“;
Banko kodas: 73000;
Sąskaitos numeris: LT657300010002222029

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Liškiavos bažnyčios ir dominikonų vienuolyno ansamblis yra XVII-XVIII a. architektūros paminklas. 1694 m. fundaciniu raštu Vladislovas Jurgis Kosyla Liškiavą užrašė Lietuvos provincijos dominikonų vienuoliams. Po ilgų teisminių kovų su V. J. Kosylos žentais vienuoliai ant stataus Nemuno kranto pastatė bažnyčią ir vienuolyną (baigti mūryti iki 1741 m.), prie kurių šliejosi ūkiniai pastatai, šventorius, kapinynas, sodas. Visi pastatai buvo aptverti aukšta mūro tvora.

Po Trečiojo Lietuvos-Lenkijos padalinimo Liškiava atiteko Prūsijai, o apleisti pastatai pradėjo griūti. Apie 1830 m. Liškiavos vienuolyne buvo įkurti kunigų demeritų (nusikaltusių kunigų) pataisos namai. Vėliau pastatai ėjo iš rankų į rankas. 1920 m. Liškiavai tapus valsčiaus centru, vienuolyno kambariuose įsikūrė raštinė, paštas, smulkių prekių parduotuvė. 1939 m. Alytaus apskrities savivaldybės ir Vilkaviškio kurijos atstovai pasirašė sutartį dėl turizmo centro įkūrimo vienuolyno pastatuose. Tačiau netrukus Liškiavos turizmo stovykla virto pabėgėlių iš Lenkijos stovykla.

1941 m. vienuolyno pastatą perėmė Alytaus komunalinio ūkio skyrius. 1946–1976 m. čia veikė aštuonmetė mokykla. 1977 m. vienuolyno pastatai atiteko „Lelijos“ susivienijimui: buvusius vienuolyno centrinius rūmus planuota pritaikyti pionierių stovyklai – poilsio namams. 1991 m. šį projektą teko pakoreguoti, nes dalis vienuolyno pastato atiteko klebonijai.