Metelių Kristaus Atsimainymo parapija

KONTAKTAI

Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
Ežero g. 6, Meteliai, 67482 Lazdijų r.

Raštinė ir klebonija
Ežero g. 8, Meteliai, 67482 Lazdijų r.

Parapijos namai
Ežero g. 3, Meteliai, 67482 Lazdijų r.

Mob. +370 611 43727 (klebonas kan. Jonas Baliūnas)

Diecezinė Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės šventovė Kryžiuose
(Šv. Mišios aukojamos kiekvieną sekmadienį 10 val.)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šiokiadieniais – 9 val. (gegužės, birželio ir spalio mėn. – 18 val.)
  • Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Gegužinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių

Birželinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių

Rožinio malda kiekvieną sekmadienį prieš šv. Mišias, šiokiadieniais pagal susitarimą

ATLAIDAI

Šv. Jurgio – balandžio 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d. (keliama į sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Barčiai, Buckūnai, Buckūnai, Graužai, Kaukai I, Kaukai II, Kumečiai, Meteliai, Metelytė, Mockonys, Obelninkai, Obelninkėliai, Padusys, Papėčiai, Parėčėnai, Staigūnai, Vaickūniškė, Viešnagiai ir Zebrėnai.

Metelių Kristaus Atsimainymo parapija ribojasi su Miroslavo, Santaikos, Seirijų, Simno ir Šventežerio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Suaugusiųjų choras
  • Caritas
  • Kapela „Metelys“

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Metelių Kristaus Atsimainymo parapija
Juridinio asmens kodas 191291463
Adresas Ežero g. 6, Meteliai, 67482 Lazdijų r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT69 4010 0422 0007 0981


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia stovi Metelių kaime, Metelio ežero vakariniame ir Dusios ežero rytiniame krante. Klasicistinė, turi neobaroko architektūros bruožų.

Istorija

Povilas Sapiega 1619 m. pastatė bažnyčią, jai dovanojo dešimtinę iš Metelių dvaro, Padusio kaimą (4 valakai su 6 šeimomis) ir dar 3 valakus; įkurta parapija. 1655 m. bažnyčią sudegino Rusijos kariuomenė. Vėliau pastatyta laikina maldykla. Ją retkarčiais aptarnaudavo Simno klebonas. Po 1711 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. Nuo 1750 m. rašytos metrikų knygos.

1784 m. paskirtas klebonas Motiejus Riškevičius bažnyčią rado be bokštų, kiauru stogu. 1785 m. gerokai remontuota, pastatyta nauja varpinė. 1807 m. rugpjūčio 12 d. į medinę bažnyčią trenkė žaibas ir ji sudegė. Kunigas Ignas Žibanavičius 1807 m. pastatė koplyčią, 1819–1822 m. – dabartinę mūrinę bažnyčią. Ją 1825 m. konsekravo pavyskupis Augustinas Polikarpas Marcejevskis. 1885 m. bažnyčiai pristatyti bokštai, iš naujo išmūryti pamatai, pažemintas stogas. Po 1890 m. kunigas Vincentas Jurgilas pamokslus pradėjo sakyti ir giedoti lietuviškai. 1905 m. pastatyta mūrinė klebonija ir prieglauda. 1914 m. Rusijos kareiviai išsivežė 3 bažnyčios varpus. 1906 m. įsteigtas „Žiburio“ draugijos skyrius, 1907 m. įkurta biblioteka – skaitykla. 1914 m. pradėti statyti „Žiburio” namai. Bažnyčioje 1909 m. įrengti J. Garalevičiaus pagaminti vargonai.

Architektūra

Bažnyčia klasicistinė, turi neobaroko architektūros bruožų, stačiakampio plano, dvibokštė, su siauresne ir žemesne apside. Šventoriaus tvora mūrinė. Jame stovi mūrinė varpinė, vienaaukštė klebonija.