Rudaminos Švč. Trejybės parapija

KONTAKTAI

Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
Jotvingių takas 2, Rudamina, 67401 Lazdijų r.

Raštinė ir klebonija
Jotvingių takas 5, Rudamina, 67401 Lazdijų r.
Tel. 8 318 44193

Mob. +370 614 11885 (klebonas g. kan. bažn. t. lic. Egidijus Juravičius)

Parapijos namai
Jotvingių takas 3, Rudamina, 67401 Lazdijų r.

Koplyčia Naujojoje Kirsnoje


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10.30 val.
  • Šiokiadieniais – pagal susitarimą
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – atlaidų, Velykų, Devintinių, rekolekcijų metu

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais po 10. 30 val. šv. Mišių, šiokiadieniais 18 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais po 10. 30 val. šv. Mišių, šiokiadieniais 18 val.

Rožinio malda – spalio mėnesį šiokiadieniais 17 val., sekmadieniais rožinis giedamas prieš šv. Mišias

ATLAIDAI

Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
Šv. Teklės – rugsėjo 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Aštrioji Kirsna, Bagatelius, Balabostė, Barava, Beviršiai, Bielėnai, Bludiškiai, Bulotiškė, Burbiškiai, Būda, Čėsniškė, Dainavėlė, Derviniai, Didžioji Kirsna, Dzūkai, Elveriškė, Filicijanavas, Gembašilis, Gumbeliai, Gurčiškė, Jaseniauka, Karužai, Kasteletiškė, Keistutiškė, Kelmaičiai, Kelmynai, Lopiškiai, Maišymai, Mikniškiai, Natalina, Naujoji Kirsna, Neravai, Pagrūdai, Pakirsniai, Paliūnai, Papartėliai, Rimvietis, Rudamina, Rudamina mstl., Rūdelė, Skaistučiai, Slabatka, Vidzgailai, Vingrėnai, Virbalai ir Zelionaka.

Rudaminos Švč. Trejybės parapija ribojasi su Būdviečio, Krosnos, Lazdijų, Mindaugų ir Šeštokų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Choras
  • Gyvojo Rožinio maldos grupė
  • Tretininkai
  • Adoruotojų grupelė

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Rudaminos Švč. Trejybės parapija
Juridinio asmens kodas 191291844
Adresas Rudamina, 67401 Lazdijų r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. . LT26 4010 0422 0006 0988


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Pastatyta po 1757 m. Ankstyvojo baroko stiliaus.

Grigalius Masalskis ir Marija Masalskienė netoli Rudaminos dvaro 1592 m. pastatė bažnyčią ir dovanojo jai Beviršių kaimą. 1674 m. minima apleista mūrinė bažnyčia. Rudaminos dvaro savininkas Mikalojus Turčinavičius Sušickis pradėjo statyti dabartinę mūrinę bažnyčią. 1757 m. pradėtos gaminti čerpės stogui uždengti, ieškomas architektas bokšto projektui parengti. 1777 m. minima parapinė mokykla. 1797 m. bažnyčia perstatyta.

1803 m. į Rudaminą paskirtas klebonas Augustinas Polikarpas Marcejevskis (1761–1827 m.), vėliau Seinų pavyskupis, jis konsekravo bažnyčią; palaidotas Rudaminoje), rengė jaunuolius į kunigų seminariją. Vikaras Jurgis Dailidė (1838–1864 m.) bažnyčioje perskaitė 1863 m. sukilėlių manifestą, todėl areštuotas ir nuteistas mirti (1864 m. balandžio 1 d. sušaudytas).

1906 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas P. Andriulis). 1907 m. įsteigta biblioteka – skaitykla. Klebonas Jonas Giedraitis (mirė 1910 m.) pastatė mūrinę kleboniją. Klebono Jurgio Zieniaus rūpesčiu bažnyčia 1913 m. padidinta. 1985 m. pradžioje paskirtas klebonas Juozas Zdebskis (1929–1986 m.) bažnyčią suremontavo. Jis 1986 m. vasario 5 d. žuvo automobilio katastrofoje; palaidotas Rudaminoje, bažnyčios šventoriuje.

Architektūra

Bažnyčia ankstyvojo baroko stiliaus, lotyniško kryžiaus plano, dvibokštė, su prieangiu. Vienanavė, dengta cilindriniu skliautu. Joje 5 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro.