Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

KONTAKTAI

Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia
Šlavantų sen., Gegutės k., 67256 Lazdijų r.

Klebonija
Šlavantų sen., Gegutės k. Lazdijų r.

Mob. +370 673 64074 (klebonas kun. V. Sakavičius)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais po Mišių

Birželinės pamaldos – sekmadieniais po Mišių

ATLAIDAI

Tituliniai – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai – kovo 25 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo – gegužės 31d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės – liepos 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Luko spalio – 18 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Aleksiejiškė, Bajoriškė, Bebrai, Buteliūnai, Galstai, Gegutė, Gudeliai, Kanaukai, Laibagaliai, Naujasodis, Neravai (dalis), Spartai, Stankūnai, Šlavantai, Vabaliūnai ir Vytautai.

Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ribojasi su:
Kučiūnų, Lazdijų, Seirijų, Šventežerio ir Veisėjų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Caritas

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Juridinio asmens kodas 191292184
Adresas Šlavantų sen., Gegutės k. 67256 Lazdijų r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT534010042200070978


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Šlavantai – kaimas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, 12 km į pietvakarius nuo Seirijų. Seniūnaitijos centras, priklauso Veisiejų seniūnijai (seniūnijos centras Veisiejų miestelyje).

Šlavantų parapija priklauso Lazdijų dekanatui, bažnyčia turi  Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai  titulą. Šlavantų bažnyčia yra Gegutės kaime, kiek į vakarus nuo Šlavantų, šiaurinėje Šlavanto ežero pakrantėje.

Gyvenvietė įsikūrusi prie Šlavantų piliakalnio, datuojamo I tūkst. – II tūkst. pradžia.  Šlavantų vardas minimas 1744 m. Vilniaus vyskupijos Veisiejų parapijos kaimų sąraše. Unijinės Lietuvos laikais Šlavantai buvo dvaras ir kaimas.

Pirmoji koplyčia  Šlavantuose pastatyta 1822 m., kuri 1880 m.  perkelta į Šventežerį. Parapiją 1920 m. įkūrė kunigas Juozas Galeckas,  1921 m. pastatė  bažnyčią. 1937 m. klebonas J.Juodviršis bažnyčią padidino. Pokario metais nuo 1972 – 1984 metų klebonavo Lietuvos tikinčiųjų teisių gynimo komiteto narys, XX a. tikėjimo liudytojas,  kun. Juozas Zdebskis.

Bažnyčia medinė, stačiakampio plano, turi platų fasadą  su dviem masyviais, tačiau neaukštais kvadratiniais  bokštais, viršuje  lėkštais trikampiais frontonėliais ir aukštais piramidinais stogais. Bokštus jungia trikampis skydas. Siauras  karnizas dalija fasadą į dvi dalis.  Žemutinėje dalyje – pagrindinės durys su langais abipus jų, viršutinėje dalyje –  dar vienas langas centre. Šoninėse sienose įstatyta po penkis stačiakampius  langus, stiklai sudėti kryžiaus pavidalu. Šventoriaus siena sumūryta iš lauko akmenų.

Vidaus erdvė padalinta į tris navas,  kurias skiria dvi poros aštuonkampių stulpų su aukštais kvadratiniais pjedestalais ir koplytėlės formos kapiteliais. Vidurinė nava daug platesnė ir aukštesnė už šonines. Vidurinę navą ir presbiteriją dengia skliautinės, šonines navas – lygios lubos. Didysis altorius neogotikinis, šoniniai – orderinių formų. Vargonų choras aptvertas pjaustinėtų lentelų tvorele.

Atlaidai: Viešpaties Apreiškimo – kovo 25 d. ( keliami į artimiausi sekmadienį. Švč. M. Marijos Apsilankymo – gegužės 31 d.. Taip pat keliami į artimiausi sekmadienį. Liepos pirmąjį sekmadienį švenčiami tradiciniai Švč. M. Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės atlaidai į kuriuos gausiai atvyksta tikintieji iš visos Lietuvos. Rudienį, spalio menesį 18 d. švenčiami šv. Luko atlaidai kurie taip pat keliami į artimiausi sekmadienį.

Literatūra ir šaltiniai:

Kviklys B., Lietuvos bažnyčios, T. 2 , Čikaga, 1982.

Lietuvos sakralinės dailės katalogas, T. 1 Vilkaviškio vyskupija, Kn. III  Lazdijų dekanatas, Vilnius, 1998.

Misius K., Šinkūnas R., Lietuvos katalikų bažnyčios, Vilnius, 1993.

Pupienis A., Po Dzūkijos dangumi, Vilnius, 1994.

Totoraitis J., Sūduvos Suvalkijos istorija, T. 1, Kaunas, 1938.

Juozas Vytas Jacevičius