Šventežerio Švč. M. Marijos Gimimo parapija

KONTAKTAI

Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
Šventežeris, 67203 Lazdijų r.

Raštinė, klebonija ir parapijos salė
Šventežeris, 67203 Lazdijų r.

Mob. 8 614 11885 (klebonas kun. E. Juravičius)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 ir 12 val.
  • Šiokiadieniais – 9 val. (žiemos laiku), 19 val. (vasaros laiku)
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos 20 min. prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių penktadieniais 9 val. ir sekmadieniais po sumos šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – šiokiadieniais 18 val., sekmadieniais po sumos šv. Mišių

Birželinės pamaldos – šiokiadieniais 18 val., sekmadieniais po sumos šv. Mišių

Rožinio malda – spalio mėnesį šiokiadieniais 9 val., sekmadieniais po sumos šv. Mišių

Kryžiaus kelias – gavėnios metu penktadieniais 17.35 val., sekmadieniais 11.35 val.

ATLAIDAI

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Gimimo (tituliniai) – rugsėjo 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Agariniai, Babrai, Bakšiai, Burakavas, Ežerėliai, Giraitė, Grikapalis, Janėnai, Kirtiliškė, Marčiukonys, Mikyčiai, Nemajūnai, Petravičiai, Prapuntai, Raistai, Randiškė, Sabinavas, Straigiai, Šventežeris, Šventežeris mstl., Teizai, Teizininkai, Vaideliotai ir Žališkė.

Šventežerio Švč. M. Marijos Gimimo parapija ribojasi su Lazdijų, Metelių, Seirijų, Simno ir Šlavantų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Liturginės grupės: choras, jaunimo šlovinimo grupė, Šv. Rašto skaitovai, ministrantai, procesijos dalyviai;
  • Mokymo-katechezės grupės: vaikų rengimo sakramentams, Sutvirtinimo grupė;
  • Parapijos centrai – Caritas, Jaunimo centras „Priebėga“;
  • Kitos grupės – Gyvojo Rožinio maldos grupė, Suaugusiųjų maldos ir Šv. Rašto skaitymo grupė, Pal. Jurgio Matulaičio draugija.

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Šventežerio Švč. Mergelės Marijos gimimo parapija
Juridinio asmens kodas 191292227
Adresas Šventežeris, 67203 Lazdijų r.
Bankas Swedbank
A. s. LT407300010002540057


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia stovi Šventežerio miestelyje, prie Lazdijų-Seirijų kelio. Liaudies architektūros formų.

Istorija

Trakų pilininkas Jurgis Radvila 1598 m. pastatė evangelikų reformatų bažnyčią. Ją 1654 m. užėmė katalikai, kuriems 1663 m. bažnyčia atiduota. Kitą katalikų bažnyčią Šventežerio dvaro valdytojas pastatė iki 1783 m. Suirusioje bažnyčioje 1823 m. uždrausta laikyti pamaldas. 1831 m. remontuota. 1863 m. patvirtintas mūrinės bažnyčios projektas. 1866 m. suvežta akmenų, bet statyti nepradėta. 1871 m. senoji bažnyčia sudegė. Įrengta klebonijos kluone. Jis 1871 m. rugsėjo 8 d. taip pat sudegė. Pastatyta laikina.

1880 m. pervežta Šlavantų koplyčia. Ji 1882 m. perstatyta į bažnyčią (rūpinosi kunigas Motiejus Bujauskas). Vikaro St. Čėsnos rūpesčiu Šventežeryje pradėta giedoti lietuviškai. Prieškariu įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas K. Sakalauskas), įsteigta biblioteka – skaitykla. 1911–1915 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Iki 1925 m. įsikūrė pavasarininkų kuopa.

Architektūra

Šventežerio bažnyčia yra originalaus istorizmo epochos medinės architektūros pavyzdys. Medinis bažnyčios pastatas susideda iš trijų vienoje ašyje išdėstytų, laipsniškai žemėjančių tūrių. Pagrindinio tūrio kompozicija centriška, jis kvadratinio plano, su nusklembtais kampais, dengtas piramidiniu stogu. Kiti tūriai stačiakampiai. Grakščių proporcijų pagrindinis fasadas susideda iš keturkolonio portiko ir ant jo užstatyto bokšto. Šventorius aptvertas metaline tvora. Jame stovi nedidelė vientiso tūrio varpinė.

Šaltiniai:

  • Lietuvos sakralinės dailės katalogas, I tomas, Vilkaviškio vyskupija, III knyga: Lazdijų dekanatas.