Akmenynų Šv. Roko parapija

KONTAKTAI

Akmenynų Šv. Roko bažnyčia
Akmenynai, 69300 Kalvarijos sav.

Raštinė ir parapijos namai
Akmenynai, 69300 Kalvarijos sav.
Tel. 8 611 21951 (klebonas kun. R. Venslova)
El. p. akmenynuparapija@gmail.com

Šarvojimo salė
Akmenynai, 69300 Kalvarijos sav.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos –pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesio sekmadieniais

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais

Birželinės pamaldos – sekmadieniais

Rožinio malda – sekmadieniais

ATLAIDAI

Šv. Roko – rugpjūčio 16 d. (keliami į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Akmenynai, Aleksandravas, Būdviečiai, Būdviečiai, Cibavas, Dirvonai, Gabrieliškiai, Girkantai, Juodeliai, Kalnėnai, Pakruopiškiai, Papiliakalniai, Patašinė (dalis), Pavyžupys, Peleniai, Piliakalniai, Smalnyčėnai ir Valinčiškiai.

Akmenynų Šv. Roko parapija ribojasi su:
Alksninės, Bartninkų, Gražiškių, Kalvarijos ir Liubavo parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Parapijos choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Akmenynų Šv. Roko parapija
Juridinio asmens kodas 191292412
Adresas Akmenynai, 69300 Kalvarijos sav.
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT02 7044 0600 0416 0974

 


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Akmenynų Šv. Roko bažnyčia (anksčiau Akmenynų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia) stovi Akmenynų kaime, 9 km į vakarus nuo Kalvarijos, 7 km į šiaurės rytus nuo Liubavo.

Istorija

1941 m. iš Akmenynų pasitraukę raudonarmiečiai paliko didelį baraką. Jį iš Vokietijos administracijos nupirko Jonas Varanka. Kalvarijos klebono Mykolo Krupavičiaus remiami gyventojai iš barako medžiagos pasistatė karkasinę medinę 27 × 12 m bažnyčią (inž. Kazio Garmaus projektas). Joje 1942 m. gegužės 24 d. laikytos pirmosios Šv. Mišios. Pastatyta klebonija, pradėti statyti ūkiniai trobesiai.

1944 m. raudonarmiečiai nugriovė bažnyčią ir kleboniją. Kunigo Petro Sitkos rūpesčiu ant buvusios klebonijos pamatų pastatytas namas, kurio viename gale įrengta koplyčia, kitame gyveno kunigas. 1956 m. namas nusavintas, perduotas mokyklai. 1989 m. atkurta parapija, 1991 m. pastatyta bažnyčia.