Gudelių Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija

KONTAKTAI

Gudelių Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
Vytauto g. 1, Gudeliai, 69131 Marijampolės sav.

Raštinė ir klebonija
Vytauto g. 2, Igliauka, 69117 Marijampolės sav.
Tel. 8 698 46248 (klebonas kun. R. Maceina)

Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
Riečiai, 69133 Marijampolės sav. (Šv. Mišios aukojamos kiekvieną sekmadienį 9 val.)

Klebonija
Riečiai, 69133 Marijampolės sav.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10 val.
  • Šiokiadieniais – pagal susitarimą
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – atlaidų metu

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių

Birželinės pamaldos – sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių

Rožinio malda – spalio sekmadieniais prieš 10 val. šv. Mišias

ATLAIDAI

Šv. Juozapo – kovo 19 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Mato – rugsėjo 21 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Riečių Švč. Trejybės bažnyčioje Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Riečių Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Bauboniškiai, Beržynas, Daugirdai, Gražiškiai, Gudeliai, Gudeliai mstl., Kalnynai, Kampiniai, Kruopinė, Leiciškiai, Makrickai, Miknonys, Naujiena, Navikai, Pupojai, Pušiniai, Pilotiškės, Riečiai, Rudėnai, Skęsbaliai, Šernai, Šlavanta, Vazniškiai ir Vidgirėliai.

Gudelių Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija ribojasi su Balbieriškio, Daukšių, Igliaukos, Krokialaukio, Naujosios Ūtos ir Simno parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Suaugusiųjų choras
  • Caritas

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Gudelių Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
Juridinio asmens kodas 191293133
Adresas Vytauto g. 1, Gudeliai, 69131 Marijampolės sav.
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT317044060006143520


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia stovi Gudelių miestelyje, 6 km į pietryčius nuo Igliaukos.

Istorija

Balbieriškio savininkas Tiškevičius Ivoniškyje (2 km į rytus nuo dabartinės bažnyčios) apie 1700 m. pastatė koplyčią. Ji 1791 m. atnaujinta, pradėtos rašyti metrikų knygos. 1803 m. koplyčia tapo Balbieriškio parapijos filija. Ivoniškio (Gudelių) dvaro savininkė Liudvika Petravičiūtė-Tiškevičienė jai dovanojo įvairaus turto. 1822 m. veikė parapinė mokykla. 1844 m. bažnyčia sudegė.

1847–1849 m. pastatyta nauja medinė. Apie 1851 m. pastatyta medinė varpinė. Gudeliuose 1859–1871 m. kunigavo religinių giesmių vertėjas į lietuvių kalbą Hiliaras Stelmakauskas (1809–1877). Klebono Antano Vilkutaičio rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis 1893–1895 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1898 m. dar nebuvo įrengta. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia suremontuota.

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano, dvibokštė, su apside ir bokšteliu. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais. Šventoriaus tvora medinių statinių.