Igliaukos Šv. Kazimiero parapija

KONTAKTAI

Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
Vytauto g. 5, Igliauka, 69117 Marijampolės sav.

Raštinė ir klebonija
Adresas Vytauto g. 2, Igliauka
Tel. 8 698 46248 (klebonas kun. R. Maceina)

Parapijos namai ir šarvojimo salė
Vytauto g. 3, Igliauka


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šiokiadieniais – pagal susitarimą
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija – pirmąjį mėnesio sekmadienį po sumos šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais po 12 val mišių, šiokiadieniais po 18 val. šv. Mišių

Birželinės pamaldos – sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, šiokiadieniais po 18 val. šv. Mišių

Rožinio malda – spalio mėnesį sekmadieniais prieš 12 val. šv. Mišias, šiokiadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val.

ATLAIDAI

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. 12 val. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d. 12 val. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Beržinbūdė, Bukta, Dambruvka, Geležiniai, Gudiškiai, Igliauka mstl., Jacentavas, Jokūbiškiai, Juozapavas, Karčiuvka, Klevinė, Kuišiai, Kūlingė, Mačiuliškiai, Malinava, Maraziškės, Menčtrakis, Mergašilis, Nadpaliai, Opšrūtai I, Opšrūtai II, Padvariškiai, Paežerė, Pamačiuliškiai, Pamargiai, Papajiesis, Pašakališkės, Pašlavantys, Paužiškiai, Pavasakė, Pielkava, Prūsiškiai, Sala, Santaka, Smalinyčia, Skrynupis, Stašliškiai, Šakališkiai, Šlavančiai, Šventragis, Veselava, Zomčinė, Žirniškiai ir Živavodė.

Igliaukos šv. Kazimiero parapija ribojasi su Daukšių, Gudelių, Naujosios Ūtos, Patilčių, Plutiškių, Sasnavos ir Šilavoto parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Caritas
  • „Marijos legionas“
  • Suaugusiųjų sumos choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Igliaukos šv. Kazimiero parapija
Juridinio asmens kodas 191293286
Adresas Vytauto g. 2, Igliauka, 69117 Marijampolės sav.
Bankas AB SEB banko Marijampolės filialas
A. s. LT047044060006063011


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia stovi Igliaukos kaime, 1500 m į šiaurę nuo magistralinio kelio  A16  Vilnius–Prienai–Marijampolė .

Istorija

Prienų seniūnas grafas Mykolas Butleris 1781 m. pradėjo statyti bažnyčią. Statybą tęsė jo įpėdinis Kazimieras Sapiega. 1783 m. bažnyčia tapo Marijampolės parapijos filija. 1823 m. Igliaukoje gyveno 2, o 1844 m. – 3 marijonai kunigai. Vėliau marijonai pasistatė dviaukštį namą. Marijonas kunigas Juozapas Gegužinskas (1821–1887) apkaltintas lankęs miške sukilėlių būrį. Už tai 1863 m. areštuotas, 1864 m. ištremtas į Sibirą. Jam 1871 m. leista grįžti į Kuršą. Valdžia 1864 m. vienuolyną uždarė (pastatas 1915 m. sudegė).

1882–1884 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Ją 1884 m. konsekravo pavyskupis Juozapas Olekas. 1906 m. pabaigoje įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas Jonas Katilius), 1907 m. įsteigęs mokyklą, biblioteką – skaityklą, nuo 1909 m. rengęs viešus lietuviškus vakarus su vaidinimais. 1909–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Jis taip pat rengdavo viešus vakarus. Nuo 1909 m. klebonu tarnavo Juozas Sriuoginis.

1915 m. bažnyčia sudegė, susprogdintas jos bokštas.

Po 1921 m. bažnyčia suremontuota (rūpinosi kunigas K. Tumosa), atstatytas žemesnis bokštas. Vienuolyno rūmai suremontuoti, paversti klebonija. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčią (iki 1976 m.) suremontavo klebonas Alfonsas Svarinskas. Įdėtos naujos grindys, įvestas šildymas.

Architektūra

Bažnyčia neogotikinė, lotyniško kryžiaus plano, vienabokštė. Šventoriaus tvora akmenų mūro.