Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapija

KONTAKTAI

Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia
Laisvės g. 17, 69206 Kalvarija

Klebonija
Sodų g. 1, 69206  Kalvarija

Mob. +370 647 71545 (klebonas kun. teol. lic. Algirdas Žukauskas)

Raštinė ir parapijos namai
Sodų g. 1, 69206  Kalvarija
Tel. – 8 647 71545
kalvarijosparapija@gmail.com
Facebook profilis

Šarvojimo salė
Laisvės g. 17, 69206 Kalvarija, tel. nr. 864771545


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10.00 ir 12.00 val.
  • Šiokiadieniais –Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais -18.00 val. (žiemos metu – 17.00 val.), antradieniais ir ketvirtadieniais – 9 val.
  • Šeštadieniais – 10.00 val.

Išpažintys klausomos –pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija – Pirmaisiais mėnesio penktadieniais po 10.00 val. šv. Mišių, pirmaisiais mėnesio sekmadieniais po 10.00 val. šv. Mišių iki 12.00 val. šv. Mišių, atlaidų dieną.

Gegužinės pamaldos – 18.00 val.

Birželinės pamaldos – 18.00 val.

Rožinio malda – 17.00 val.

ATLAIDAI

Švč. Mergelės Marijos Vardo – (švenčiami rugsėjo mėnesio antrą sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Kalvarijos miestas.

Gyvenvietės ir kaimai:
Asava, Brazavas, Budaviskas, Dambauka, Deivoniškiai, Godūniškiai, Jonai, Jungėnai,  Juodieji Šaltiniai, Jurgežeriai, Jusevičiai, Kalviai, Kampiniai, Kasauskai, Kimšai, Kreivoji, Kreivukė, Kumečiai, Kušliškiai, Kvietkinė, Laibikiai, Menkupiai, Mikalauka, Miluičiškiai, Murgininkai, Naujienėlė, Orija, Pakirsniai, Palnyčia, Pasūduonys, Raudenis, Raudeniškiai, Santaka, Skersabaliai I, Smalninkai, Staviškės, Suvalkėliai, Šaltieji Šaltiniai, Šatinskai, Šlynai, Šleinės, Tabarauskai, Trakėnai, Trakiškiai, Trivaravas, Ukazupka, Vazniškiai, Zigmantavas ir Zubriai.

Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapija ribojasi su:
Akmenynų, Alksninės, Būdviečio, Liubavo, Liudvinavo, Mindaugų, Skardupių ir Sangrūdos parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Sumos ir jaunimo chorai
  • Altoriaus patarnautojų grupelė
  • Gyvojo Rožinio grupelė
  • Pal. Arkv. J.Matulaičio draugija
  • „Motinos maldoje“ grupelė
  • Maldos ir šlovinimo grupė „Gloriosa Trinita“.

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapija
Juridinio asmens kodas 191293329
Adresas Laisvės g. 17, LT-69206, Kalvarijos sen.
Bankas AB Swedbank
A. s. LT18 7300 0100 0233 9954


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia stovi Kalvarijoje, Šešupės kairiajame krante.

Istorija

Triobiuose (taip tada vadinosi Kalvarija) 1705 m. pastatyta bažnyčia (rūpinosi kunigas Jonas Sabaliauskas). Ją pastatydino Mykolas Juozapas Sapiega. 1708 m. miestelyje skirti 4 sklypai: mokytojui, mokyklai, prieglaudai ir vargonininkui. Vėliau klebonijai išlaikyti paskirti 3 valakai žemės. Parapijos reikalams 1721 m. atiduotas Menkupių kaimas. 1728 m. įkurta parapija. Apie 1770 m. kunigas Petras Vimboras bažnyčią pailgino – pristatė 2 bokštus ir prieangį. XVIII a. pab. – XIX a. antrojoje pusėje veikė parapinė mokykla. 1818 m. audra apgriovė bažnyčią.

1838–1840 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Ją 1843 m. konsekravo vyskupas Povilas Strašinskis. Iš senosios bažnyčios medžiagos 1838 m. pastatyta klebonija. 1902 m. bažnyčia paplatinta, pristatytos šoninės navos, bokštai. Nuo 1906 m. kas antrą sekmadienį bažnyčioje pradėta giedoti lietuviškai. Lenkiškai kalbantys miestelėnai nuolat trukdė, kėlė riaušes, nuo 1907 m. liovėsi. 1906 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius. 1907 m. įkurta biblioteka-skaitykla. 1908 m. pradžioje įsteigta „Žiburio“ pradžios mokykla. Žiburiečiai Kalvarijoje rengdavo viešus lietuviškus vakarus su vaidinimais. Po Pirmojo pasaulinio karo bažnyčia suremontuota.

1935–1942 m. klebonavęs dekanas Mykolas Krupavičius (1885–1970; visuomenės veikėjas) atnaujino bažnyčią, pastatė suolų, sumūrijo prieglaudą. Nacių valdžia M. Krupavičių už mėginimą užtarti žydus 1942 m. ištrėmė į Tilžę. 1944 m. apgadintos bažnyčios sienos, sulaužyta lubų arka. Klebonas Stanislovas Račkauskas (1908–1982; palaidotas šventoriuje) bažnyčią 1948 m. suremontavo, išdažė, o iki 1959 m. išlygino sienas.

Architektūra

Bažnyčia klasicistinė, stačiakampio plano, dvibokštė. Vidus 3 navų. Šventoriaus tvora tinkuoto mūro.sena