Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapija

KONTAKTAI

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia 
Gedimino g. 2, 69401, Kazlų Rūda

Klebonija ir raštinė
Gedimino g. 2, 69401, Kazlų Rūda

Tel. nr. 8 674 67724 (parapijos klebonas kun. Ž. Kulpys)
El. p. zydrunaslt@gmail.com
El. p. kazlurudosparapija@gmail.com


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 ir 12 val.  (Jūrės koplyčioje  – 10.30 val.)
  • Šiokiadieniais – 18 val.
  • Šeštadieniais – 10, 18 val.
  • Laidotuvių – 10 val.

Išpažintys klausomos 20 minučių prieš Šv. Mišias kiekvieną dieną

Gegužinės pamaldos 18 val.

Birželinės pamaldos 18 val.

Rožinio malda 17.15 šiokiadieniais, 9.15 – šeštadieniais, 8.45 ir 11.15 sekmadieniais

ATLAIDAI

Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių
Švč. M. Marijos Vardo– rugsėjo 12 d.


PARAPIJOS TERITORIJA

Kazlų Rūdos miestas

Gyvenvietės ir kaimai:
Armališkės, Bebruliškė, Čečetai, Jūrė, Jūrės mstl., Kazlai I, Kajackiškė, Kazliškiai, Klevinė, Marackai, Mažoji Senažiškė, Nedėldaržis, Pačtoriškė, Sena Rūda, Smalinpetis, Šalniškė ir Valaitiškė.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapija ribojasi su: Ąžuolų Būdos, Bagotosios, Pažėrų, Sasnavos, Skriaudžių, Višakio Rūdos ir Zapyškio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija (susirinkimas būna pirmaisiais mėnesio ketvirtadieniais klebonijoje po 18 val. Šv. Mišių)
  • Marijos Legionas (susirinkimas būna kiekvieną pirmadienį klebonijoje 12 val.)
  • gyvojo Rožinio grupė
  • Motinos maldoje (malda vyksta kiekvieną sekmadienį bažnyčioje po 12 val. Šv. Mišių)
  • Dievo Motinos komandos grupė (susirinkimas vyksta kartą per mėnesį vis kitoje šeimoje)

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapija
Juridinio asmens kodas 191293471
Adresas Gedimino g. 2, LT-69402 Kazlų Rūda
Bankas „Swedbank“ AB
A. s. LT457300010002344318


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Istorija

Iki 1921 m. Kazlų Rūda priklausė Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo parapijai. 1922 m. Seinų vyskupija įsteigė Kazlų Rūdos parapiją. Vikaro Jono Krokininko rūpesčiu įsteigta bažnyčia su nuolatiniu kunigu. 1922 m. balandžio 22 d. paskirtas pirmasis klebonas Kazys Bičkauskas. Jis iš geležinkelių administracijos gautoje buvusioje geležinkelininkų mokykloje 1922 m. įrengė laikiną bažnyčią. Jai paskirtas 6 ha sklypas. Tas pats klebonas aptvėrė ir naująsias kapines. K. Bičkauskui išvykus į Ameriką, nauju klebonu paskirtas kun. Pranciškus Adomaitis, vėliau jį pakeitė kun. Pr. Balsevičius.

Geležinkelių valdybai pareikalavus grąžinti mūrinį pastatą, naudotą bažnyčios reikmėms, iš Krašto apsaugos ministerijos bažnyčios statyboms buvo nupirkti trys buvę mediniai karo belaisvių barakai. 1923 m. parapijai perduota buvusi Alytaus Saratovo kareivinių cerkvė. Iš jos rąstų 1924–1925 m. suręsta bažnyčia. Projektavo inž. Stasys Kimonas.

1925 m. lapkričio 8 d. naujojoje bažnyčioje atlaikytos pirmosios pamaldos. Iš Rusijos gražintų varpų fondo Kazlų Rūdai buvo skirti du varpai. Vietinis kalvis Jurgis Martinaitis (1879–1955) nukalė bažnyčios bokštų kryžius, apie 1930 m. padarė metalines groteles prie bažnyčios altoriaus, kitus metalo dirbinius.

1940 m. parapija turėjo 2901 parapijietį.

Architektūra

Bažnyčia dvibokštė, unikali fachverkinės (sandalinės) konstrukcijos bokštais. Įstrižieji sandalų spyriai tarp vertikalių statinių sudaro žaismingą raštą. Bokštų šlaitai piramidiniai, paįvairinti stoglangiais ir šešiakampiais būgnais, ant kurių iškyla geležiniai kryžiai. Priekiniame fasade virš įėjimo durų į priekį ištrauktas frontonas. Jame įrengtas didelis arkinis langas, dienos metu gerai apšviečiantis vargonų chorą.

Bažnyčia sudėtingo plano: pagrindinė dalis stačiakampė, ties presbiterija yra šoninių koplyčių priestatai, prie susiaurintos apsidės priglausta žema zakristija. Šventorius aptvertas metalinių vertikalių strypų tvora.