Liubavo Švč. Trejybės parapija

KONTAKTAI

Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
Bažnyčios g. 5, Liubavas, 69293 Kalvarijos sav.

Raštinė ir klebonija
Bažnyčios g. 7, Liubavas, 69293 Kalvarijos sav.

Mob. +370 610 08782 (klebonas kun. Gintautas Černauskas)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šiokiadieniais – 9 val.
  • Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias.

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais 12 val., šiokiadieniais 9 val., šeštadieniais 10 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais 12 val., šiokiadieniais 9 val., šeštadieniais 10 val.

Rožinio malda – kiekvieną sekmadienį 11.30 val., spalio mėnesį sekmadieniais 11.30 val.

ATLAIDAI

Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Karmelio kalno Švč. M. Marijos (Škaplierinės) – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Aguonis, Barkai, Beržynai, Grandai, Gulbinavas, Jurgiškiai, Kazlavas, Klinavas, Kovai, Liubavas, Makauskai, Mantrimai, Pagraužiai, Patašinė (dalis), Pelucmurgiai, Reketija, Sabaliavas, Salaperaugis, Saulėgrąžiai, Sauselis, Senabūdis, Skaisčiai, Skaisteliai, Šarkaitis, Šarkis, Šarkyčia, Trempiniai, Tribarčiai ir Žiogaičiai.

Liubavo Švč. Trejybės parapija ribojasi su Akmenynų, Gražiškių, Kalvarijos ir Sangrūdos parapijomis.


REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Liubavo Švč. Trejybės parapija
Juridinio asmens kodas 191293514
Adresas Bažnyčios g. 5, Liubavas, 69293 Kalvarijos sav.
Bankas AB SEB
A. s. LT58 7044 0600 0208 0674


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Istorija

Apie 1717 m. pastatyta koplyčia. Seniūnas Juozas Kazlauskas 1770 m. pastatydino bažnyčią; įkurta parapija ir parapinė mokykla. 1776 m. bažnyčiai paskirta 15 valakų žemės (Prūsijos valdžia ją nusavino). Iki 1907 m. kas antrą sekmadienį pradėta giedoti ir sakyti pamokslus lietuviškai. 1907 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas A. Eidukevičius). 1911 m. įsteigta biblioteka-skaitykla. 1912–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Liubave kunigavęs Juozas Montvila 1912 m. žuvo „Titaniko“ katastrofoje.

Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia sudegė. Pamaldos laikytos buvusioje prieglaudoje. Kunigo Vinco Kudirkos rūpesčiu 1931 m. pastatyta medinė dvibokštė bažnyčia, per Antrąjį pasaulinį karą sunaikinta. Kunigo Albino Šilkinio iniciatyva prie mūrinės kapinių koplyčios 1956 m. pristatytas medinis priestatas. Jame laikomos pamaldos.

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano, su apside, 2 bokšteliais. Vidus 3 navų.