Liudvinavo Šv. Liudviko parapija

KONTAKTAI

Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
Birutės g. 15, 69171 Liudvinavas, Marijampolės sav.

Raštinė ir klebonija
Birutės g. 15, Liudvinavas, 69171 Marijampolės sav.
El. p. liudvinavoparapija@gmail.com
Tel. 8 343 24500, 8 611 21951 (klebonas kun. R. Venslova)

Facebook

Parapijos namai
Birutės g. 15, 69171 Liudvinavas, Marijampolės sav.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10 val.
  • Šiokiadieniais – 10 val.
  • Šeštadieniais – 10 ir 18  val. (vasaros laiku), 10 ir 17 val. (žiemos laiku)

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį po šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos – po šv. Mišių

Birželinės pamaldos –po šv. Mišių

Rožinio malda – spalio mėnesį po šv. Mišių

ATLAIDAI

Šv. Liudviko – paskutinį rugpjūčio sekmadienį.


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Armoniškiai, Aštruliai, Avikilai, Ąžuolynas, Balaikai, Bevardiškiai, Bukta, Būdbaliai, Būriškiai, Dalginė, Danieliškės, Dviratinė, Geležiniai, Gyviškiai, Gudupiai, Kievinė, Kūlokai, Liucinavas, Liudvinavas, Liudvinavas mstl., Norvertavas, Pabuktė, Paežerėliai, Pašešupiai, Paželsviai, Petriškiai, Prodobolė, Stebuliškės, Šilavotas, Šimuliai, Tarašiškiai, Turgalaukis, Tūrupis, Užgiriai, Zviniškiai, Žaidogala ir Želsva.

Liudvinavo Šv. Liudviko parapija ribojasi su Daukšių, Kalvarijos, Krosnos, Marijampolės šv. arkang. Mykolo, Marijampolės šv. Vincento Pauliečio, Mindaugų, Simno, Skardupių ir Šeštokų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Caritas
  • Katalikių Moterų draugija
  • Maldos grupė ( renkasi trečiadieniais po 18 val. šv. Mišių)

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Liudvinavo šv. Liudviko parapija
Juridinio asmens kodas 191293667
Adresas Birutės g. 15, Liudvinavo mstl., 69171 Marijampolės sav.
Bankas AB SEB
A. s. LT757044060002075906


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia stovi Liudvinavo miestelyje, 9 km į pietus nuo Marijampolės. Pastatyta po 1918 m.

Istorija

Liudvikas Konstantinas Pacas 1715 m. pastatė bažnyčią. Jai išlaikyti paskyrė 4 valakus žemės. Apie 1850 m. kunigo S. Lapinsko rūpesčiu bažnyčioje giedoti ir pamokslus sakyti pradėta lietuviškai. Po 1864 m. pastatyta nauja bažnyčia. Liudvinavo vikaras Simonas Lapinskas (1800–1889 m.) apkaltintas vietos gyventojų raginimu eiti į sukilimą. Už tai 1864 m. ištremtas į Sibirą. 1907 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas Juozas Sriuoginis). 1908 m. įsteigta biblioteka – skaitykla. 1908 m. žiburiečiai Liudvinave surengė pirmą viešą lietuvišką vakarą. 1911–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius.

1915 m. bažnyčia sudegė. Pamaldos perkeltos į valsčiaus raštinę. Po 1918 m. šventoriuje pastatyta kukli medinė bažnyčia. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia apleista. Klebono Jono Maksvyčio rūpesčiu ji 1975 m. suremontuota. Paskutiniajame dešimtmetyje pradėta mūryti nauja bažnyčia.

Architektūra

Senoji bažnyčia stačiakampio plano, su apside, 2 bokšteliais. Šventoriaus tvora tinkuoto mūro.