Mindaugų Šv. Arkang. Mykolo parapija

KONTAKTAI

Mindaugų Šv. Mykolo bažnyčia
Kamšų km., Kalvarijos raj. savivaldybė, LT69226

Klebonija
Bažnyios g. 25, 67382, Būdvietis
Tel. +370 610 08782

Mob. +370 695 25310 (klebonas kun. Valdemaras Smulskis)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

 • Sekmadieniais – 9.30 val. (atlaidų metu – 11 val.)

ATLAIDAI

Šv.Mergelės Marijos Apsilankymo – gegužės 31d.(keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv.Mykolo – rugsėjo 29d. (keliama į artmiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:

Aukštoji Bukta, Barauskai, Brukai, Ilgalauka, Ivantiškiai, Jakimavičiai, Karališkiai, Kamšai, Kesteniai, Lakinskai, Mikališkiai, Mindaugai, Naujiena, Nemunaitis, Nendriai, Pagrandai, Skersabaliai I, Skersabaliai II, Sūsninkai, Šarkiai, Štakmanavas, Triobiškiai, Turlojiškė ir Vicentiškiai.

 

Mindaugų Šv. arkangelo Mykolo parapija ribojasi su:
Būdviečio, Kalvarijos, Liudvinavo, Rudaminos ir Šeštokų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

   • Caritas
   • Suaugusiųjų choras
   • Gyvojo Rožinio kalbėtojų grupelė
   • Pastoracinė taryba

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Mindaugų Šv. Arkang. Mykolo parapija
Juridinio asmens kodas 191294192
Adresas Kamšų km., Kalvarijos raj. savivaldybė, LT69226


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Mindaugų Šv. Mykolo bažnyčia – katalikų bažnyčia, stovinti Kalvarijos savivaldybėje, Kamšų kaime, prie kelio 131  Alytus–Simnas–Kalvarija , maždaug pusiaukelėje tarp Kalvarijos (9 km) ir Šeštokų (8 km). Netoliese įsikūrusios kaimo kapinės. Bažnyčios statinys tradicinio gyvenamojo namo formos.

Šv. Mišios vyksta kiekvieną sekmadienį. Rengiami dveji atlaidai: šv. Mergelės Marijos Apsilankymo (gegužės 31 d., keliama į artimiausią sekmadienį) ir šv. Mykolo (rugsėjo 29 d., keliama į artmiausią sekmadienį). Klebonija įsikūrusi Būdvietyje.

Istorija

Kalvarijos klebono dekano Mykolo Krupavičiaus rūpesčiu 1941 m. įkurta Mindaugų parapija. Teigiama, kad bažnyčios ir kuriamos parapijos vardas nebuvo siejamas su aplinkinių kaimų vardais. Vietiniai žmonės prisimena, kaip tarpukaryje nesutarė Kamšų ir Sūsninkų kaimai dėl parapijos pavadinimo. Prelatas Mykolas Krupavičius pasiūlė parapiją pavadinti Mindaugų vardu, sakydamas, kad karalius Mindaugas prieš daug metų suvienijo besipykstančius kunigaikštukus į vieną galingą Europoje Lietuvos valstybę. Šis garbingas vardas sutaikė kaimus, ir parapija tebevadinama Mindaugais.

Maldos namams įrengti iš vokiečių valdžios buvo nupirktas barakas ir iš jo pastatyta laikina bažnyčia. Kalvarijos klebonas su kurijos, apskrities viršininko ir inžinieriaus žinia buvusią mūrinę Kalvarijos Šv. Agafono cerkvę (nuo 1919 m. perduotą katalikams), kuriai jau reikėjo kapitalinio remonto, ir šventiko namus nugriovimui atidavė besikuriančiai Mindaugų parapijai. Įrengiant vidų panaudotas stačiatikių cerkvės inventorius. Iš cerkvės plytų pirmasis Mindaugų klebonas Vytautas Demikis (1906-1963) pastatė mūrinę kleboniją, padėjo pamatus naujai bažnyčiai. 1943 m. jis persikėlė į Valakbūdį. Kleboniją įrengė klebonas Antanas Šukevičius (1908-1991), Mindauguose tarnavęs 1943–1946 m.

Bažnyčios projektą, prelato M. Krupavičiaus paskatintas, parengė savamokslis inžinierius Juozas Auštrevičius (1888-1969), pagyvenęs ir grįžęs iš Amerikos, nusipirkęs Kamšuose žemės. 1941 m. vasarą buvo įšventinta Šv. Mykolo bažnyčia. 1942 m. J. Auštrevičius iš savo žemės neatlyginamai atrėžė sklypą amžino poilsio vietai prie bažnyčios. Kai kas iki šių dienų kapines vadina tai Mindaugų, tai Auštrevičiaus vardais.

Po Antrojo pasaulinio karo klebonija nusavinta. Parapijiečiai 1955 m. pastatė namelį klebonui gyventi. 2014 m. bažnyčia suremontuota.

Architektūra

Bažnyčia yra tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano, su bokšteliu. Vidus 3 navų, atskirtų stačiakampių kolonų eilėmis. Gerokai aukštesnę ir platesnę už šonines, vidurinę navą pratęsia presbiterija. Šoninių navų galuose, abipus presbiterijos, atitvertos zakristijos. Įrengti trys altoriai. Virš pagrindinio įėjimo yra nedidelis vargonų choras, atitvertas metaline tvorele su dekoratyviniais elementais. Bažnyčia be uždaro prieangio, virš fasadinių durų įtaisytas stogelis. Šventoriaus senoji tvora buvusi medinių statinių, su mūriniais stulpais, po remonto pastatyta nauja – sumontuota iš metalinių segmentų. Šventoriuje stovi kunigo saleziečio Prano Gavėno (1918-2000) rūpesčiu pastatytas atminimo akmuo su kryžiumi visiems Gavėnų giminės mirusiems.