Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapija

KONTAKTAI

Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčia
Patilčių k. 5, 69102 Marijampolės sav.

Klebonija
Patilčių k. 4, 69102 Marijampolės sav.

Tel. +370 612 38560 (klebonas kun. D. Vasiliauskas)

Šarvojimo salė
Patilčių k. 4, 69102 Marijampolės sav.
Tel. 8 686 59607


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

Sekmadieniais – 12 val.

Išpažintys klausomos – pusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija –

Gegužinės pamaldos –

Birželinės pamaldos 

Rožinio malda –

ATLAIDAI 

Šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Roko – rugpjūčio 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Bajarskai, Bieliūniškiai, Bankava, Dambava, Dambuvka, Gudinė, Igliškėliai, Igliškėliai mstl., Kancava, Kermušinė, Margava, Pajiesys, Patilčiai, Panausupys, Pazenkava, Pridotkai, Ringovėlė ir Tupikai.

Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapija ribojasi su:
Daukšių, Igliaukos, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio, Patašinės ir Sasnavos parapijomis.

 


BENDRUOMENĖ

Choras
Caritas


Rekvizitai

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapija
Juridinio asmens kodas 191294235
Adresas Patilčių k. 5, 69102 Marijampolės sav.
Bankas AB SEB
A. s. LT764044060006132816


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčia stovi Patilčių kaime, prie  A16  Vilnius–Prienai–Marijampolė  kelio, šalia Igliškėlių kaimo vakarinio pakraščio.

Istorija

Kunigo J. Danieliaus rūpesčiu 1920 m. įkurta Patilčių parapija (iš dalies Daukšių, Igliaukos, Marijampolės parapijų kaimų). Pastatyta laikina bažnyčia, klebonija, ūkiniai trobesiai. Vėliau šventorius aptvertas gulsčių lentų tvora, pastatyta stulpinė varpinė. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčiai pristatytas bokštas.

Dar 1940 m. buvo parengtas projektas čia statyti naują, mūrinę bažnyčią, nes senoji medinė buvo tik laikina. Parapijiečiai rengėsi statyti naują bažnyčią, nupirko statybinių medžiagų, bet sovietinės valdžios nurodymu jos buvo panaudotos statant mokyklą.

Senoji bažnyčia buvo nugriauta, nes padarius ekspertizę komisija nusprendė jos neberemontuoti. Maldoms buvo pritaikyta paremontuota senoji klebonija. Patilčių parapiją aptarnavo klebonas Juozas Pečiukonis. 2009-2010 m. buvo pastatyta nauja, šiuolaikinių formų mūrinė bažnyčia.

Naujosios bažnyčios projektą sukūrė architektas Arūnas Lukoševičius. Jos pamatai buvo pašventinti 2009 m. birželio mėn. Jų įrengimui panaudoti akmenys iš 1905 m. pradėtos, bet 1915 m. vokiečių sugriautos Zapyškio bažnyčios. Per pusmetį iškilo sienos ir langai. Pirmosios pamaldos vyko dar statomoje bažnyčioje per šv. Kalėdas ir 2010 m. per šv. Velykas.

Architektūra

Senoji bažnyčia buvo tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano, vienabokštė.