Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapija

KONTAKTAI

Nuotr. Rimvydas Alenskas

Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
Varpo g. 34, Šunskų mstl., 69360, Marijampolės sav.

Klebonija
Varpo g. 36, Šunskų mstl., 69360 Marijampolės sav.

Raštinė
Varpo g. 36, Šunskų mstl., 69360 Marijampolės sav.

Tel. +370 686 23401 (klebonas kun. Deimantas Brogys)
El. p. sunsku.rkb@gmail.com

Koplyčia
Ramoniškių k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10.00 val.
  • Šiokiadieniais – 9 val.
  • Šeštadieniais – 10.00 val.

ATLAIDAI

Šv. Jono Nepomuko – gegužės 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Marijos Magdalenos – liepos 22 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Ašmonai, Baltrakis, Bebrininkai, Dabravolė, Dielinė, Domeikai, Grybinė, Gustabūdis, Karužai, Kazliškiai, Kupčiškiai, Kupreliškiai, Lapanka, Marciniškiai, Obelinė, Oželiai, Pančekiai, Paršeliai, Piliakalniai, Piliūnai, Popiliakalnis, Ramoniškiai, Strielčiškiai, Sarakai, Šunskai mstl., Talkiškės, Tursučiai, Užbaliai, Vekeriotiškė, Viktorinė, Vladiškiai, Žiūriai, ir Žvirgždaičiai.

Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapija ribojasi su Gižų, Marijampolės šv. Jono Pauliaus, Marijampolės šv. arkang. Mykolo, Sasnavos ir Pilviškių parapijomis.


REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapija
Juridinio asmens kodas 191294954
Adresas Varpo g. 36, 69360, Šunskų mstl., Marijampolės sav.
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT517044060004252824


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Manoma, kad jau 1710 metais Šunskuose (tuomet vadinta Šumsku) buvo koplytėlė. Vėliau 1795 metais pastatoma pirmoji, o 1866 metais antroji mūrinė bažnyčia. Dar XIX a. pabaigoje dokumentuose vietovė vadinama Šumskais, o šiandieninis pavadinimas užsitvirtina XX a. pirmoje pusėje.  Tuomet Šunskų bažnyčia ir jai priklausantys kaimai vys. Antano Karoso patvarkymu tampa savarankiška parapija (iki tol buvo Vilkaviškio filija).

Iš Šunskų parapijos Bebrininkų kaimo yra kilęs Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius (1887 – 1946), sovietų valdžios persekiotas, kalintas ir sušaudytas. Iš šios parapijos yra kilę apie 50 kunigų, kaip Klemensas Kačergius ( 1907 – 1966), prel. dr. Vincentas Bartuška (1917 – 2010), rašytojas Vincas Pietaris (1850 – 1902),  „mokytojų tėvu“  vadintas Tomas Ferdinandas Žilinskas (1840 – 1925), Vincenta Matulaitytė – Lozoraitienė (1896 – 1987), žurnalistė, pirmoji Lietuvoje propogavusi Montesori mokyklos svarbą, dailinkas Vytautas Ciplijauskas (1927 -2019) ir daugelis kitų visuomenės, politikos ir kultūros veikėjų.

Šunskų bažnyčioje 1944 – 1946 metais buvo Vilkaviškio vyskupo Antano Karoso sostas, o jis pats gyveno parapijos klebonijoje.  Tarybiniais metais čia darbavosi uolūs kunigai, kaip Vincentas Ambraziejus (1880 – 1948), Petras Dumbliauskas (1929 – 2017), knygų vertėjas Juozas Konstantinas Matulaitis (1912 – 2000).

Ir nors pastaruoju  metu parapijoje gerokai sumažėjo gyventojų, miestelyje nebeliko mokyklos, visgi tiek religinis, tiek kultūrinis gyvenimas yra aktyvus.