Višakio Rūdos Šv. Vysk. Stanislovo parapija

KONTAKTAI

Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
Bažnyčios g. 8, Višakio Rūdos k., 69388 Kazlų Rūdos sav.

Raštinė ir klebonija
Bažnyčios g. 3, Višakio Rūdos k., 69388 Kazlų Rūdos sav.

Tel. +370 650 61773 (klebonas kun. Andrius Vaitkūnas)

Parapijos namai
Bažnyčios g. 3a, Višakio Rūdos k., 69388 Kazlų Rūdos sav.

Koplyčia
Šaltinėlio g. 30. Višakio Rūdos k., 69388 Kazlų Rūdos sav.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 13 val.
  • Šiokiadieniais – pirmą mėnesio penktadienį – 18 val.
  • Šeštadieniais – 11 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių sekmadieniais

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais 12 val., šiokiadieniais 18 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais 12 val., šiokiadieniais 18 val.

Rožinio malda – spalio mėnesį sekmadieniais 12 val.

ATLAIDAI

Šv. vyskupo Stanislovo – gegužės 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apaštalo Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Agurkiškė, Ardzijauskai, Beržiniškė, Būdelė, Dambravina, Gulioniškė, Jankai, Judrarūdė, Kajackai, Karališkė, Kardokai, Katinai, Naudžiai, Pakardokys, Panoreikupiai, Paskarlupiai, Pečiuliai, Pilypai, Plačkojai, Prūsokai, Raudonplynis, Runkiai, Senažiškė, Sūkuriškė, Valiai, Vandeniai, Višakio Rūda ir Zūkai.

Višakio Rūdos Šv. vysk. Stanislovo parapija ribojasi su Bagotosios, Braziukų, Ežerėlio, Kazlų Rūdos, Nemirų, Paluobių ir Zapyškio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Caritas
  • Gyvojo Rožančiaus draugija
  • Choras
  • Vaikų dienos centras „Šaltinėlis“
  • Jaunimo klubas „Ąžuolas“

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Višakio Rūdos šv. vyskupo Stanislovo parapija
Juridinio asmens kodas 191295141
Adresas Bažnyčios g. 3, Višakio Rūdos k., 69388 Kazlų Rūdos sav.
Bankas AB Swedbank
A. s. LT20 7300 0100 0233 9336


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia stovi Višakio Rūdos kaime, 10 km į šiaurės vakarus nuo Kazlų Rūdos. Barokinių proporcijų. Bažnyčia yra didžiausia medinė bažnyčia Lietuvoje. Architektūros paminklas, 2008 m. įtrauktas į LR Kultūros vertybių registrą.

Istorija

Višakio Rūdoje 1817 m. pastatyta medinė bažnyčia, Zapyškio parapijos filija. 1867 m. paskirtas klebonas Juozas Strimavičius rado apgriuvusią bažnyčią. Jis gavo leidimą ją remontuoti, bet 1883 m. pastatė naują dabartinę medinę bažnyčią. Ją 1885 m. konsekravo pavyskupis Juozapas Olekas. Kunigas Feliksas Martišius 1910 m. įkūrė „Žiburio“ draugijos skyrių, įsteigė biblioteką – skaityklą, pastatė parapijos salę. 1911–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Po 1915 m. įkurta parapija. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia suremontuota. Klebonija nusavinta, klebonas Gvidonas Dovidaitis 1978 m. pastatė naują mūrinę kleboniją.

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano, barokinių proporcijų, dvibokštė. Ji pseudobazilikinė, trinavė, su daugiasiene apside ir zakristijomis abipus jos. Stogo forma – centrinės dalies – dvišlaitė, bokštų – aštuonkampiai šalmai, apsidės – trišlaitė. Virš priebažnyčio įrengtas vargonų choras, šoninių navų dalis pratęsia dvi zakristijos.

Šventoriaus tvora medinių statinių, su mūriniais stulpais. Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia yra vienintelis medinis neobaroko stiliaus sakralinis pastatas Sūduvoje.