Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio parapija

KONTAKTAI

Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Naujoji Ūta, 59021 Prienų r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais –11.30 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias

Gegužinės pamaldos – šiokiadieniais 19 val., sekmadieniais po sumos Šv. Mišių

Birželinės pamaldos – sekmadieniais po sumos Šv. Mišių

Rožinio malda – sekmadieniais po sumos Šv. Mišių

Gavėnios metu – Kryžiaus kelias sekmadieniais – 10.45 val.

ATLAIDAI

Švč. M. Marijos Nekalčiausios Širdies – trečias sekmadienis po Sekminių
Šv. Vincento Pauliečio – rugsėjo 27d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Naujosios Ūtos gyvenvietė ir kaimai:
Asiūklė, Būdninkai, Būdos, Griškamurgis, Medinos, Naujoji Ūta, Skirptiškė, Tartupio Sruoga ir Ūtos Sruoga.

Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio parapija ribojasi su Balbieriškio, Igliaukos, Gudelių ir Prienų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Liturginės grupės: choras, procesijos dalyviai
  • Mokymo-katechezės grupės: vaikų rengimo sakramentams, Sutvirtinimo grupės
  • Gyvojo Rožinio maldos grupė

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio parapija
Juridinio asmens kodas 191288677
Adresas Naujoji Ūta, 59021 Prienų r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT584010041100214369


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Naujosios  Ūtos parapija įkurta 1922m. Klebonu skiriamas kun. Vincentas Dumčius, kuris organizuoja bažnyčios statybą.

1926m. birželio 21d. pašventinamas Naujosios Ūtos bažnyčios kertinis akmuo ir pradedama bažnyčios statyba. Ji buvo medinė, mažai tesiskyrė savo tradicine forma nuo senesnių XIX a. bažnyčių. Tais pačiais metais Prienų dekanas kan. Juozapas Rudaitis bažnyčią pašventino.

1940 m. parapija turėjo 1.087 tikinčiųjų. Priklausė Prienų dekanatui.

1944 m., II Pasaulinio karo metu bažnyčia sudegė. Maldos namais tapo klebonija. Tačiau 1948m. parapijos gyvenimas nutrūko. Parapijos namus – laikinąją bažnyčią perėmė kolūkis ir pavertė pramogų centru.

1961 m. Naujosios Ūtos parapiją pavesta aptarnauti Prienų, Igliaukos ir Gudelių parapijų klebonams.

Tik 1988 m. architektas Kęstutis Lupeikis parengė naujos bažnyčios projektą ir prasidėjo bažnyčios statyba. 1989 m. rugsėjo 17d. J. E. vyskupas J. Žemaitis pašventino bažnyčios pamatus, šventoriuje pastatytą kryžių ir gyvenvietėje atstatytą koplytstulpį.

1992 m. mons. J. Užupio ir vietos parapijiečių rūpesčiu buvo baigta bažnyčios statyba ir rugpjūčio 2d. J. E. vyskupas J. Žemaitis pašventino Naujosios Ūtos bažnyčią Šv. Vincento Pauliečio titulu.

Bažnyčia stovi ten pat, kur buvo ankstesnioji medinė, lygioje vietoje, prie kaimo gatvės. Pastato navų dalis medinė, bokštas iš plytų. Navų dalį dengia aukštas dvišlaitis stogas. Pagrindiniame fasade išsišovęs priekin stambus, 17,4 m. aukščio, kvadratinis, piramidiniu stogu užbaigtas bokštas. Tris bokšto sienas skaido didžiuliai iškilūs kryžiai. Šoniniuose ir galiniame fasaduose išdėstyti stačiakampiai langai. Stačiakampį navų tūrį į tris dalis skaido keturios poros stulpų. Vidurinė nava platesnė ir aukštesnė už šonines. Už altoriaus, žemesniame priestate, įrengta šarvojimo salė su įėjimu iš šventoriaus. Vietos meistrų padarytas didysis altorius susideda iš mensos ir krucifikso. Kryžiaus kelio paveikslai parvežti iš Romos. Bokšte, virš prienavio, yra vargonų choras su nedideliu balkonėliu, aptvertu tekintų baliustrų tvorele.

Bažnyčioje susipina liaudies tradicijos ir šiuolaikinės architektūros tendencijos.

Šiuo metu Naujosios Ūtos parapijai priklauso 10 kaimų ir gyvena 380 gyventojų.

Parapijos teritorijoje yra seniūnija, kultūros namai, biblioteka.