Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija

KONTAKTAI

Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
Kęstučio g. 9, 59129 Prienai

Raštinė ir klebonija
Kęstučio g. 7, 59129 Prienai
Tel. +370 614 15515 (klebonas kun. V. Labašauskas)
Parapijos svetainė internete

Parapijos namai
Kęstučio g. 16, 59129 Prienai
Tel. (319) 5 12 58

Caritas
Kęstučio g. 16 a, 59129 Prienai
Tel. 8 319 5 23 73


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 8, 10, 12.30, 18 val.
  • Šiokiadieniais – 8, 18 val.
  • Šeštadieniais – 8, 10, 18 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 9–10 val.

Gegužinės pamaldos – šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais po sumos šv. Mišių

Birželinės pamaldos – šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais po sumos šv. Mišių

Rožinio malda – spalio mėnesį šiokiadieniais 17.30 val., sekmadieniais po sumos šv. Mišių

Kryžiaus kelias – gavėnios metu penktadieniais 17.20 val., sekmadieniais 11.45 val.

ATLAIDAI

Viešpaties Apsireiškimo – antrą sekmadienį po Kalėdų
Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Miestas: Prienai.

Gyvenvietės ir kaimai:
Alksniakiemis, Apušotas, Ašminta, Bačkininkai, Bagrėnas, Čiudiškiai, Davaitbalis, Dūmiškės, Giniūnai, Giraitiškės, Ignacava, Išmanai, Juodaraistis, Kalviai, Liepalotas, Mačiūnai, Naravai, Pabališkiai, Pačiudiškiai, Paduoblis, Pagaršvys, Pakampiškiai, Pakumprys, Patelviškys, Petraitiškiai, Pociūnai, Pošventis, Prienlaukys, Rūdupis, Senaūtis, Skersabalis, Skuigė, Strielčiai, Šaltiniškiai, Šiauliškiai, Tartupis, Uosa, Užbaliai, Vartai, Vazgaikiemis, Važatkiemis, Žarijos, Žiegždriai ir Žemaitkiemis.

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija ribojasi su Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio ir Šilavoto parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Liturginės grupės: choras, vaikų šlovinimo grupė, Šv. Rašto skaitovai, ministrantai, procesijos dalyviai
  • Mokymo-katechezės grupės: vaikų rengimo sakramentams, Sutvirtinimo grupės, Sužadėtinių rengimas
  • Parapijos centrai – Caritas, Šeimos centras, Jaunimo centras
  • Kitos grupės – Gyvojo Rožinio maldos grupė, Suaugusiųjų maldos ir Šv. Rašto skaitymo grupė, Veiklių vyrų bendrija

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija
Juridinio asmens kodas 291289050
Adresas Kęstučio g. 7, 59129 Prienai
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT284010041100050785


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Pirmoji medinė Prienų bažnyčia pastatyta 1609 m. 1655 m. per karą ji sudegė. 1674 m. pastatyta antroji bažnyčia, jai pasenus 1750 m. iš pušies rastų pastatyta dabartinė trečioji. 1783 m. sustiprinti bažnyčios pamatai, lentomis apkaltos sienos, šventorius aptvertas tvora. 1873 m. suremontuoti bokštai. 1850 m. pastatas atnaujintas, o 1875 m. perstatytos abi koplyčios. Naują bažnyčią 1885 m. konsekravo Seinų vyskupas Juozapas Olekas. 1906 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius. 1907 m. įkurta biblioteka-skaitykla. 1918 m. įsteigta „Žiburio“ gimnazija, kurios ilgametis direktorius buvo kanauninkas Feliksas Martišius (1879–1955).

1986 m. dailininkas A. Jusevičius atnaujino bažnyčios altorius. 1987- 1988 m. dailininkas E. Žilys paauksavo didįjį altorių.

Bažnyčios planas graikiško kryžiaus formos, trinavis. Vidurinę navą pratęsia presbiterija su trisiene apside. Šoniniuose sparnuose esančių koplyčių galai taip pat trisieniai. Pagrindinio fasado kompozicija, likusi iš XVIII a. vidurio, yra būdinga barokui. Fasado kampuose stovi kvadratiniai, į tris tarpsnius suskaidyti bokštai. Šoniniuose fasaduose ant koplyčių ir presbiterijos stigų kyla liekni bokšteliai.  Bokštų ir bokštelių viršūnės užbaigtos barokinio silueto šalmais.
Bažnyčios viduje navas skiria originali arkada su suporintais stulpais . Vyrauja triskart platesnė ir šiek tiek aukštesnė už šonines navas erdvė. Presbiterijos pradžią žymi sija su kruncifiksu. Navos ir presbiterijos lubos lenktais kraštais, o palubę vainikuoja plataus profilio karnizas. Frizą ir lubas puošia tapyti augaliniai ornamentai. Bažnyčios interjerui didelę reikšmę turi penki aukštos meninės vertė altoriai, sakykla, vargonų prospektas, įrengtas chore, kuris atitvertas barokiškai išlankstyta tvorele. Prienų bažnyčia yra vienas seniausių ir gražiausių sakralinių pastatų Vilkaviškio vyskupijoje.