Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

nuotr. Mantvydas Prekevičius

KONTAKTAI

Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
Ramybės g. 8, Skriaudžiai, 59030 Prienų r.

Raštinė ir klebonija
Ramybės g. 5, Skriaudžiai, 59030 Prienų r.

Mob.: +370 686 75823 (klebonas kun. A. Mickevičius)

Parapijos namai
Ramybės g. 7, Skriaudžiai, 59030 Prienų r.
Parapijos interneto puslapis
Facebook profilis


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 val. (atlaidų metu 12 val.)
  • Antradieniais – penktadieniais – 9 val.
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesio sekmadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – šv. Mišių metu

Birželinės pamaldos – šv. Mišių metu

Rožinio malda – spalio mėn. prieš šv. Mišias

ATLAIDAI

Švč. M. Marijos Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Lauryno – rugpjūčio 10 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Bagotiškės, Būdelės, Būdvietis, Bundziškės, Egliniškis, Grigaliūnai, Gudeliai, Guobai (dalis), Jūrės sodai, Kampiniai, Keturakiškės, Kliniškės, Krašteliškės, Kupriai, Leskava, Mažieji Zariškiai, Papilvis, Pašiekštupis, Patašinė, Pentupių, Pinciškės, Pributkė, Ragava, Riekaviškio, Samaniškės, Skriaudžiai, Subatiškių, Šmurai, Tarputiškė ir Užbaliai.

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija ribojasi su: Ąžuolų Būdos, Kazlų Rūdos, Plutiškių, Šilavoto ir Veiverių parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Skriaudžių šv. Lauryno parapija
Juridinio asmens kodas 191289245
Adresas Ramybės g. 8, Skriaudžiai, 59030 Prienų r.
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT09 7300 0100 7810 7204


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia stovi Skriaudžių kaime, 4,5 km į pietvakarius nuo Veiverių, prie kelio  230  Mauručiai–Vinčai Puskelniai.

Istorija

Pilviškių seniūnas Mikalojus Chrapovickis 1759 m. pastatė koplyčią. Ji nuolatinio kunigo neturėjo. 1766 m. pradėtos rašyti metrikų knygos. 1778 m. įkurta parapija. 1802 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia. Parapijai paskirti 3 valakai žemės. 1812 m. bažnyčia sudegė, pastatyta laikina.

1829–1834 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. 1889 m. norėta padidinti, valdžia neleido. Kunigas M. Juodišius su parapijiečiais bažnyčią 1895–1896 m. perstatė ir padidino (sąmatinė vertė 12 611 rb). Vargonininkas Pranas Puskunigis (1860–1946 m.) Skriaudžiuose 1906 m. įkūrė kanklininkų būrelį. Kurį laiką kunigu tarnavo Antanas Radušis.

1907 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius. Jis 1908 m. įsteigė biblioteką – skaityklą. Per Pirmąjį pasaulinį karą sudegė klebonija ir ūkiniai pastatai, apardyti bažnyčios skliautai. 1918 m. kunigo T. Žilinsko rūpesčiu bažnyčia suremontuota, uždengtas stogas. Ji remontuota ir po Antrojo pasaulinio karo. Klebonas Vincas Čėsna aštuntajame dešimtmetyje įdėjo naujas grindis.

Architektūra

Bažnyčia neobarokinė, turi neorenesanso bruožų, kryžminio plano, dvibokštė. Vidus 3 navų, dengtų skliautais. Šventoriaus tvora su mūriniais stulpais (cokolis akmenų mūro). Jame stovi medinė koplyčia.