Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija

KONTAKTAI

Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
Taikos g. 1, Gelgaudiškis, 71422 Šakių r.

Klebonija
Nemuno g. 41, Gelgaudiškis, 71422 Šakių r.
Tel. 8 345 55286

+370 686 52020 (klebonas kun. A. Liepa)

Parapijos namai
Taikos g. 3, Gelgaudiškis, 71422 Šakių r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10 val.
  • Šiokiadieniais – 17 val. (žiemos laiku), 18 val. (vasaros laiku)
  • Šeštadieniais – pagal poreikį

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesio sekmadieniais

Gegužinės pamaldos – gegužės mėn. 18 val.

Birželinės pamaldos – birželio mėn. 18 val.

Rožinio malda – prieš šv. Mišias, spalio mėn. – 17 val.

ATLAIDAI

Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gelgaudiškio miestas.

Gyvenvietės ir kaimai:
Bagdžiai, Bonkiškė, Branduoliškiai, Dabitai, Daugerdiškiai, Daukantiškiai, Dobilaičiai, Elizava, Gudlaukis, Jankūnai, Jotyškiai I, Kregždančiai, Maštaičiai, Mozūriškiai, Narkūnai, Pajotijys, Pakalniškiai, Petraičiai, Piesčiai, Skaistakaimis, Stanaičiai, Šimkai, Trakas, Valenčiūnai ir Višinskai.

Gelgaudiškio šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija ribojasi su Kaimelio, Plokščių ir Šakių parapijomis bei Kauno arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ

  • Jaunimo choras
  • Suaugusiųjų choras
  • Caritas
  • Pal. J. Matulaičio draugija
  • Gyvojo Rožančiaus grupė
  • Marijos legionas

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia stovi Gelgaudiškio mieste, 800 metrų į pietus nuo Nemuno.

Istorija

Povilas Sapiega apie 1578 m. pastatė medinę bažnyčią. Ji buvo Zapyškio parapijos filija. Kazimieras Ozemblovskis 1691 m. pastatė naują medinę bažnyčią. Elena Čartoriskienė pastatė kitą medinę. 1864 m. bažnyčia sudegė.

1866–1868 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. XIX veikė parapinė mokykla. 1977–1978 m. parapijos administratorius kunigas Gintautas Skučas bažnyčią suremontavo.

Architektūra

Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano, vienabokštė, su 3 bokšteliais, apside ir zakristijomis prie jos. Vienanavė.