Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapija

KONTAKTAI

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
Alyvų g. 2, 71295 Griškabūdis, Šakių sav.

Raštinė ir klebonija
Alyvų g. 2a, Griškabūdis, 71295 Šakių sav.
Tel. (345) 411 15
Mob. 8 682 77710 (klebonas kun. V. Mazirskas)
El. p. griskabudziobaznycia@gmail.com
Parapijos svetainė internete

Šarvojimo salė
Seniūnijos patalpose


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10.30 val.
  • Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais – 17 val., (žiemos laiku – 9 val.) penktadieniais – 9 val.
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio penktadienį ir sekmadienį po šventųjų Mišių

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais 10 val., šiokiadieniais 17 val., šeštadieniais 9.30 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais 10 val., šiokiadieniais 17 val., šeštadieniais 9.30 val.

Rožinio malda – prieš kiekvienas šv. Mišias

ATLAIDAI

Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Kristaus Atsimainymo – rugpjūčio 6 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Antabūdis, Bliuviškiai, Degutinė, Galiniai, Griškabūdis mstl., Katiliai, Leliokiškė, Laukinė Kubiliškė, Mureikiai, Mickai, Mažiškė, Mergbūdis, Paplyniai, Patamošupiai, Patašinė, Pavaitupiai, Pentiškiai, Rygiškiai, Rogupiai, Skrynupiai, Smilgiai, Sparviniai, Spruktai, Šukėtai, Urviniai, Vidgiriai ir Žalvėderiai.

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapija ribojasi su Barzdų, Kudirkos Naumiesčio, Lukšių, Nemirų, Paluobių, Sintautų ir Žvirgždaičių parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Caritas
  • Choras
  • Maldos grupė

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapija
Juridinio asmens kodas 291295480
Adresas Alyvų g. 2a, Griškabūdis, Šakių r.
Bankas AB SEB bankas, Marijampolės filialas
A. s. LT157044060007715790


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia stovi Griškabūdžio miestelyje, 14 km į pietryčius nuo Šakių, prie kelio  137  Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas .

Istorija

Teklės Vyšniaveckienės lėšomis 1742–1743 m. pastatyta medinė bažnyčia. Ją 1743 m. konsekravo Žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius. Parapija atiduota Naumiesčio karmelitams. Jie čia įkūrė savo skyrių. Karmelitai pagal inžinieriaus architekto Juozapo Vališausko projektą 1792–1796 m. pastatė dabartinę medinę bažnyčią ir varpinę (buvusiame miško plote, kuriame iškirsta mediena bažnyčiai, įsikūrė kaimas Bažnytgiris). Lėšas skyrė Jurbarko seniūnas Ignas Potockis. 1800 m. bažnyčią konsekravo Vygrių vyskupas Mykolas Pranciškus Karpavičius.

1805 m. uždarytas karmelitų vienuolynas (1840 m. pastatas sudegė). 1819 m. veikė parapinė mokykla. 1877–1880 m. įrengtas naujas altorius, bažnyčia remontuota. 1906 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas Juozapas Marma). Jis 1909 m. įsteigė biblioteką – skaityklą ir arbatinę. 1911 m. bažnyčia remontuota. Per Pirmąjį pasaulinį karą varpinė ir klebonija sudegė, vokiečiai pasiėmė 2 varpus.

Nuo 1922 m. klebonavęs Juozas Vaičaitis (1881–1961 m.), poeto Prano Vaičaičio brolis) 1929 m. atnaujino bažnyčią, 1933 m. pagal inžinieriaus Antano Bistricko projektą pastatė gelžbetoninę varpinę. Klebonas Juozas Adomaitis (1901–1983; (Griškabūdyje 1945–1951 m.) ištremtas 20 m. į Sibirą. Vėlesnis klebonas Pranas Litvinas suremontavo bažnyčią.

Architektūra

Bažnyčia – vienintelis Lietuvoje aštuoniakampio plano medinis klasicistinių formų kulto pastatas. Ji su bokšteliu, žemesniais stačiakampio prieangio – portiko ir presbiterijos-zakristijos priestatais. Vidų puošia sieninė tapyba. Bažnyčia 1970–1971 m. restauruota, projekto vadovė – Elvyra Rūgytė. Šventorius aptvertas.