Lekėčių Šv. Kazimiero parapija

KONTAKTAI

Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčia
Pušyno g. 1, Lekėčiai, 71225 Šakių r.

Raštinė ir klebonija
Pušyno g. 8, Lekėčiai, 71225 Šakių r.
Mob. 8 698 88215 (klebonas kun. R. Kmitas)

Koplyčia
Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10 val.
  • Šiokiadieniais – 9 val. ir pagal susitarimą

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesio  penktadieniais po 9 val. šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – darbo dienomis ir savaitgaliais po šv. Mišių

Birželinės pamaldos – darbo dienomis ir savaitgaliais po šv. Mišių

Rožinio malda – darbo dienomis ir savaitgaliais po šv. Mišių

ATLAIDAI

Šv. Kazimiero – kovo 4 d.
Švč. M. Marijos Apsilankymo – pirmą liepos sekmadienį
Šv. Pranciškaus – pirmą spalio sekmadienį


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Jadagoniai, Jančiai, Judraičiai, Kuras, Lekėčiai, Lekėčiai mstl., Naidynė, Novaraistis, Pažiegždriai, Riogliškiai, Šėtijai, Veršniai, Vincentavas ir Zizai.

Parapija ribojasi su Braziukų, Kretkampio, Paežerėlių, Paluobių, Sutkų, Zapyškio ir Žemosios Panemunės parapijomis bei Kauno arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ

  • Pastoracinė taryba
  • Caritas
  • „Gyvojo rožinio“ kalbėtojai

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

PavadinimasLekėčių šv. Kazimiero parapija
Juridinio asmens kodas 191296058
Adresas Pušyno g. 8, Lekėčiai, 71225, Šakių r.
Bankas Swedbank
A. s. LT027300010154693195


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčia stovi Lekėčių miestelyje, 8 km į pietvakarius nuo Vilkijos, prie kelio  140  Kaunas–Zapyškis–Šakiai . Liaudies architektūros formų.

Istorija

Lekėčiuose 1843 m. pastatyta medinė koplyčia. Į ją kartais atvažiuodavo Zapyškio kunigas laikyti Šv. Mišių. 1906 m. įkurta parapija. Pirmasis jos klebonas Justinas Staugaitis (vėliau Telšių vyskupas) koplyčią padidino, pavertė bažnyčia.

1907 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius. 1908–1910 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. 1908 m. sudegė nebaigta įrengti klebonija.

1933 m. pastatyti parapijos namai su sale. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia suremontuota.

Architektūra

Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su bokšteliu, žemesne ir siauresne apside.