Lukšių Šv. Juozapo parapija

KONTAKTAI

Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
A. Tatarės g. 31, Lukšiai, 71180 Šakių r.

Raštinė, parapijos namai ir klebonija
A. Tatarės g. 29a, Lukšiai, 71180 Šakių r.
Mob. +370 611 36732 (klebonas kun. E. Naujalis)
El. p. luksiuparapija@gmail.com

Koplyčios
Lepšių ir Staliorių kaimuose


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 ir 12.30 val.
  • Šiokiadieniais – 18 val.
  • Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos 20–30 min. prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po 17 val. šv. Mišių

Gegužinės pamaldos šiokiadieniais 8,30 val., šeštadieniais 9 val. sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių

Birželinės pamaldos šiokiadieniais 8.30 val., šeštadieniais 9 val. sekmadieniais po 12 val. po šv. Mišių

Rožinio malda kiekvieną sekmadienį 11.30 val. arba pagal reikalą po šv. Mišių

ATLAIDAI

Šv. Juozapo – kovo 19 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Jėzaus Širdies – trečiąjį penktadienį po Sekminių

Staliorių kolyčioje
Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas – rugpjūčio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Adomiškiai, Akėčiai, Auškadariniai, Bališkiai, Bartkai, Girinė Kubiliškė, Jurbūdžiai, Kadariniai, Kumpupiai, Kupriai, Kūdros, Lazdinė, Lepšiai, Liepalotai, Liepkartai, Lukšeliai, Lukšiai mstl., Miliškiai, Muštinė, Naikai, Ožkiniai, Peleniai, Piktšilingiai, Plėgai, Plyniai, Pūdymai, Pūstauniškiai, Stalioriai, Stumbriškė, Suopiai, Šilgaliai, Šiopininkai, Šunkariai, Tubeliai, Ūsai, Vilkupis, Zypliabūdžis ir Žvikiniai.

Lukšių šv. Juozapo parapija ribojasi su Griškabūdžio, Ilguvos, Paluobių, Plokščių, Sintautų, Sutkų ir Šakių parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Caritas
  • „Židinėlis“ – atskiros suaugusių, jaunimo ir vaikų maldos grupės

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Lukšių šv. Juozapo parapija
Juridinio asmens kodas 191296243
Adresas Lukšių mstl., A. Tatarės g. 31, 71180 Šakių r.
Bankas AB DNB bankas
A. s. LT134010042100011639


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia stovi Lukšių miestelyje, 8 km į rytus nuo Šakių, prie kelio  140  Kaunas–Zapyškis–Šakiai , Lenkupio ir Siesarties santakos. Istoristinė, daugiausia turi neogotikos bruožų.

Lukšių Šv. Juozapo parapijai priklauso Staliorių ir Šilgalių koplyčios.

Istorija

Veliuonos seniūnas Adomas Tadėjus Chodkevičius 1735 m. pastatė medinę bažnyčią. Ji buvo Veliuonos parapijos filija (Prūsijai užėmus Užnemunę – Sintautų filija). Lukšiuose 1839–1855 m. kunigavo rašytojas Antanas Tatarė (1805–1889 m.). Jis 1845 m. pastatė parapinę mokyklą, kurioje 1864–1866 m. mokėsi ir Jonas Basanavičius.

Pagal Kalvarijos apskrities architekto Leopoldo Salkovskio projektą 1860–1862 m. ir 1870–1877 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Statybą prižiūrėjo architektas J. F. A. Bojanovskis. Bažnyčia 1901 m. gerokai remontuota. 1906 m. įsikūrė „Žiburio” draugijos skyrius. Jis 1907 m. įsteigė biblioteką – skaityklą, suaugusiųjų vakarinius mokymo kursus, iki 1911 m. įsteigė ir išlaikė senelių prieglaudą. 1914 m. pastatyti žiburiečių namai su vaidinimų sale, arbatine, kepykla. Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia gerokai apgriauta, 1917–1918 m. suremontuota.

Iki 1930 m. atstatytas žemesnis bokštas. 1931 m. įsigyti nauji vargonai, suremontuotas vidus. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia apleista, 1977–1978 m. kunigo Antano Akevičiaus, politinio kalinio, rūpesčiu suremontuota.

Architektūra

Bažnyčia istoristinė, daugiausia turi neogotikos bruožų, kryžminio plano, vienabokštė, su apside. Vidus 3 navų, dengtų skliautais. Šventoriaus tvora plytų mūro.