Nemirų Šventosios Dvasios parapija

KONTAKTAI

Nemirų Šventosios Dvasios bažnyčia
Nemirų k., Jankų sen., 71258 Kazlų Rūdos sav.

Raštinė ir klebonija
Bažnyčios g. 3, Višakio Rūdos k., 69388 Kazlų Rūdos sav.
Tel. 8 343 62449

Tel. +370 682 77710 (klebonas kun. Vytautas Mazirskas)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9.30 val.
  • Šeštadieniais – 12 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – atlaidų metu

ATLAIDAI

Sekminių (Šventosios Dvasios Atsiuntimo)
Šv. Pranciškaus žaizdų – rugsėjo 17 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Beržupiai, Būda, Būdvietis, Dambava, Degučiai, Dovydai, Endziuliai, Išdagai, Kampiniai, Laukiniai Šunkariai, Laukiniškė, Liaudenskai, Maliejiškė, Nemirai, Noreikupiai, Simokai, Skirkai, Tabakinė, Tamošbūdis, Toliejai, Vierčiškė, Vinkšnupiai ir Zaveckai.

Nemirų Šventosios Dvasios parapija ribojasi su Bagotosios, Barzdų, Griškabūdžio, Paluobių ir Višakio Rūdos parapijomis.


REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Nemirų Šv. Dvasios parapija
Juridinio asmens kodas 191296396
Adresas Nemirų k., Jankų sen., 71258 Kazlų Rūdos sav.
Bankas Swedbank
A.s. LT90 7300 0101 7410 0244


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Nemirų Šventosios Dvasios bažnyčia stovi Nemirų kaime, 6 km į šiaurę nuo Bagotosios, 8 km į vakarus nuo Višakio Rūdos. Liaudies architektūros formų.

Nemirų bažnyčios varpinės žalvarinis varpas, išlietas 1683 m., yra respublikinės reikšmės dailės paminklas. Šiuo metu varpas saugomas Višakio Rūdos parapijos muziejuje.

Istorija

Vilkaviškio vyskupas 1942 m. leido Nemiruose kurti parapiją. Kunigo Alekso Labanausko iniciatyva 1943 m. pavasarį pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Iki rudens pastatyti ir ūkiniai trobesiai. Po klebono Prano Šukio mirties (1978) bažnyčia nuolatinio kunigo neturi.

Architektūra

Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, vienabokštė, su prieangiu. Šventoriaus tvora medinių statinių.