Paežerėlių Šv. Angelų Sargų parapija

KONTAKTAI

Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčia
Paežerėliai, Kriūkų pšt., 71219 Šakių r.

Raštinė ir klebonija
Paežerėliai, Kriūkų pšt., 71219 Šakių r.

Tel. +370 688 11901 (klebonas kun. G. Marcinkevičius)

Parapijos namai
Paežerėliai, Kriūkų pšt., 71219 Šakių r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šiokiadieniais – pagal susitarimą
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių

Birželinės pamaldos – sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių

Rožinio malda – spalio sekmadieniais prieš 12 val. šv. Mišias

ATLAIDAI

Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį) suma 12 val.
Šv. Angelų Sargų – 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį) suma 12 val.


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Baraviškiai, Buožiai, Eiciūnai, Joginiškiai, Klangiai, Kriūkai mstl., Paežerėliai, Paiždagiai, Pypliškė, Praščiūnai, Raninė, Rimašiškiai, Sabališkiai, Senieji Vedegiškiai ir Žuklijai.

Paežerėlių Šv. Angelų Sargų parapija ribojasi su Ilguvos, Lekėčių, Sutkų ir Žemosios Panemunės parapijomis bei Kauno arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ

  • Krikščioniškų bendruomenių asociacija
  • Caritas
  • Suaugusiųjų choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Paežerėlių Šv. Angelų Sargų parapija
Juridinio asmens kodas 192068495
Adresas Paežerėlių k. 12, Šakių r.
Bankas Swedbank
A. s. LT84 7300 0101 6013 3322


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Paežerėlių Šv. Angelų Sargų bažnyčia stovi Paežerėlių kaime, 2,5 km į vakarus nuo Kriūkų, Nemuno kairiajame krante. Istoristinė, turi neoklasicizmo bruožų.

Istorija

Sviatošino (Kriūkų) dvaro savininkas iki 1822 m. pastatė koplyčią ir kunigui išlaikyti paskyrė 30 margų žemės. Kunigo Jono Akelevičiaus prašomas, dvaro savininkas Mielžinskis 1860 m. pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. Po 1863 m. sukilimo Rusijos imperijos administracija pradėjo vis labiau varžyti katalikų tikėjimą, todėl 1872 m. Seinų vyskupui buvo duotas nurodymas Paežerėlių bažnyčią uždaryti. Net 35-erius metus, iki 1907 m. Paežerėliuose kunigo nebuvo. Retkarčiais čia Šv. Mišias aukodavo iš Žemosios (Fergiso) Panemunės atvykę kunigai. Kilus grėsmei, kad Paežerėlių bažnyčia gali būti perduota marijavitams, o vėliau dar ir Sviatošino sentikiams, kaimo žmonės ir grafienė Ona Mielžinskienė kreipėsi į Seinų vyskupijos valdytoją prelatą Juozą Antanavičių, kad paskirtų bažnyčiai kunigą. Prašymas buvo patenkintas. 1918 m. įkurta parapija, 1920–1925 m. vadinta Žuklijais.

Architektūra

Bažnyčia istoristinė, turi neoklasicizmo bruožų, stačiakampio plano, dvibokštė, su žemesne ir siauresne pusapvalia apside. Šventoriaus tvora medinių statinių, su mūriniais stulpais. Jame stovi varpinė, vertinga skulptūra „Nukryžiuotasis“. Yra liaudies tapybos kūrinių.