Paluobių Šv. Angelų Sargų parapija

KONTAKTAI

Paluobių Šv. Angelų Sargų bažnyčia 
Bažnyčios g. 3, Paluobiai, 71246 Šakių r.

Raštinė ir klebonija
Bažnyčios g. 5, Paluobiai, 71246 Šakių r.
Tel. (345) 49772

Tel. +370 650 61773 (klebonas kun. A. Vaitkūnas)

Parapijos namai
Bažnyčios g. 5a, Paluobiai, 71246 Šakių r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 val.
  • Šiokiadieniais – 17 val. (nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 10 d. – 9 val.)
  • Šeštadieniais – 10 arba 11 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais 9.30, šiokiadieniais 17 val., šeštadieniais po šv. Mišių

Birželinės pamaldos – sekmadieniais 9.30, šiokiadieniais 17 val., šeštadieniais po šv. Mišių

Rožinio malda – spalio mėnesį šiokiadieniais po šv. Mišių, sekmadieniais 9.30

ATLAIDAI

Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
Šv. Angelų Sargų – spalio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį), 10 ir 12 val.


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Agurkiškė, Gailynai, Germuoliai, Giriniai Šunkariai, Karčrūdė, Kleviniai, Kriauniškė, Laukiniai Šunkariai, Lypkai, Margauskai, Meškučiai, Paluobiai, Panoviai, Pašilupiai, Pentviršiai, Ragiškė, Rugieniai, Sabinė, Samuolynė, Sasnava, Savinė, Storiesiai, Šiaudiniai, Šedvygai, Šilgaliai, Uzarai, Varniškė, Viktorava, Viliūšiai, Zygmantai ir Zypliškė.

Paluobių Šv. Angelų Sargų parapija ribojasi su Braziukų, Griškabūdžio, Lekėčių, Lukšių, Nemirų, Sutkų ir Višakio Rūdos parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Rožinio grupė
  • Šv. Angelų Sargų Pulkas
  • Choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Paluobių Šv. Angelų Sargų parapija
Juridinio asmens kodas 191296439
Adresas Bažnyčios g. 5, Paluobiai, 71246 Šakių r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT 984010051004196501


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Bažnyčios istorija
Griškabūdžio klebonas 1795 m. Paluobiuose pastatė koplyčią ir į ją retkarčiais atvažiuodavo pamaldų laikyti. Iki 1856 m. pastatyta laikina bažnyčia ir į Paluobius perkeltas Žemosios Panemunes parapijos centras. Bažnyčia netrukus sugriuvo. 1908 m. pastatyti klebonijos trobesiai, pradėta rūpintis steigti parapiją, įsigyta liturginių reikmenų, rūbų, nupirkti vargonai. 1913 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius. Kunigo Vinco Vizgirdos rūpesčiu 1915–1916 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1970–1989 m. čia klebonavęs Pranas Račiūnas (16 metų kalintas) išdažė bažnyčią, suremontavo kleboniją, svirne įrengė etnografinį muziejėlį Medinė Šv. Angelų sargų bažnyčia kaime pastatyta 1915-1916 m. Ji yra liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, vienabokštė, su šoniniais priestatais. Šventoriuje stovi dviejų tarpsnių medinė varpinė bažnyčios aukščio (daugelio bažnyčių varpai yra bokštuose, čia gi – šalia bažnyčios). Prie bažnyčios išlikę klebonijų seni pastatai su architektūriškai vertinga klėtimi. Prie Paluobių stovi suremontuotas Nepomuko kryžius.