Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo Į Dangų parapija

KONTAKTAI

Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
P. Vaičaičio g. 37, Sintautai, 71336 Šakių r.

Raštinė ir klebonija
P. Vaičaičio g. 37a, Sintautai, 71336, Šakių r.
Mob. 8 683 56628 (klebonas kun. R. Budrevičius)
El. p. romasbud78@gmail.com

Laikinoji bažnyčia
Vaičaičio g. 37b, Sintautai, 71336 Šakių r.
(kartais tarnauja kaip šarvojimo salė)

Valakbūdžio Švč. M. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia.
Šv. Mišios aukojamos trečiaisiais mėnesio sekmadieniais – 14 val. (per atlaidus – 13 val.) Atlaidai – Švč. M. Marijos Angelų Karalienės – rugpjūčio 2 d.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10 val.
  • Šiokiadieniais – 9 val.
  • Šeštadieniais – 11 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – I ir III mėnesio sekmadienį po 10 val. šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių

Birželinės pamaldos – sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių

Rožinio malda – sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių

ATLAIDAI

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų – rugpjūčio 15 d.
Šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į paskutinį mėnesio sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Balseliškiai, Barandai, Braškiai, Bridžiai, Bukšniai, Duobiškiai, Ežeriūkai, Gabartai, Gaisriai, Išdagai, Joniškiai, Jundilai, Kaupiškiai, Kiaulupiai, Kirmiškiai, Klepai, Kuodžiai, Kušlikiai, Liepalotai, Leopolė, Menkiniai, Menčikiai, Mockupiai, Naudžiai, Pakorbūdžiai, Papartynai, Pariebiai, Paspirgėliai, Pavilktiniai, Pikžirniai, Pusdešriai, Ragožiai, Rūgiai, Santakai, Sintautai, Sintautai mstl., Skaistgiriai, Skardupiai, Skardupiai, Starkai, Šlamai, Šunkariai, Šuopiai, Šurpauliai, Tarpučiai II, Totorviečiai, VaišvilaI, Vaitiekupiai, Valakbūdis, Vilkeliškiai, Veršiai, Voveriai, Zypliai ir Zubriai.

Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija ribojasi su Griškabūdžio, Kudirkos Naumiesčio, Lukšių, Slavikų ir Šakių parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Parapijos pastoracinė taryba
  • Caritas
  • Gyvojo Rožinio maldos grupė
  • Krikščioniškos kultūros ir meno programos

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas SINTAUTŲ ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ PARAPIJA
Juridinio asmens kodas 191296624
Adresas P. Vaičaičio g. 37, Sintautai, 71336 Šakių r.
Bankas SEB
A. s. LT 867044090103705856


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Sintautų Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia stovi Sintautų miestelyje, 8 km į pietvakarius nuo Šakių, 0,5 km į pietryčius nuo Kudirkos Naumiesčio-Šakių kelio, Pentos (Novos upės baseino) dešiniajame krante. Šalia jos stovi buvusi laikina medinė bažnytėlė, kurioje įrengtas Antano Tatarės muziejus, kartais naudojama kaip šarvojimo salė.

Istorija

Veliuonos valdytojas Albertas Radvila 1641 m. pastatė koplyčią. Ją retkarčiais aptarnaudavo Naumiesčio karmelitai. Apie 1685 m. paskirtas nuolatinis kunigas, 1697 m. pradėtos rašyti metrikų knygos. 1703 m. minima maža bažnyčia, apipuvusiomis grindimis.

1788 m. ji sudegė, tais pačiais metais pastatyta nauja. Ją 1800 m. konsekravo Vygrių vyskupas Mykolas Pranciškus Karpavičius; įkurta parapija. Sudargo klebonas Petras Jucevičius 1822 m. paskyrė bažnyčiai 15 000 auksinų. XIX a. pirmojoje pusėje veikė parapinė mokykla. Sintautuose 1855–1863 m. klebonavo rašytojas Antanas Tatarė (1805–1889). Jis sutvarkė parapijos trobesius, apie 1860 m. suremontavo bažnyčią, įrengė 3 altorius, varpinę, nutapė paveikslų, nupirko varpą. A. Tatarė už 1863 m. sukilimo rėmimą ištremtas į Penzos guberniją. Amnestuotas be teisės grįžti į Lietuvą.

Bažnyčia 1907 m. sudegė. Nesulaukus valdžios leidimo, pradėta statyti laikina. Policija mėgino uždaryti be leidimo statomą maldyklą, tačiau gyventojai pasipriešino. Laikinoje bažnyčioje 1908–1909 m. neleista laikyti pamaldų (laikytos kapų koplyčioje). 1907 m. įsikūręs „Žiburio“ draugijos skyrius įsteigė biblioteką – skaityklą. 1909 m. pradėtos degti plytos naujai mūrinei bažnyčiai.

1913 m. pašventintas jos kertinis akmuo. Statybą sutrukdė karas. Kunigo Stanaičio rūpesčiu 1918–1922 m. bažnyčia pastatyta (pirmos pamaldos laikytos 1922 m. gruodžio 8 d.). 1920 m. įsikūrė pavasarininkų kuopa. 1944 m. rugpjūčio 13 d. vokiečių artilerija bažnyčią padegė ir stipriai apgriovė. Po Antrojo pasaulinio karo Sintautų klebonas Jonas Damijonaitis (1901–1949) areštuotas ir kalintas, mirė Vilniaus kalėjime.

Laikina bažnyčia 1950 m. įrengta parapijos namuose. Administratorius kunigas Antanas Maskeliūnas po 1971 m. ją suremontavo, 1977 m. pristatė bokštą, įvedė šildymą. 1989 m. gautas leidimas atstatyti mūrinę bažnyčią. 1990 m. kovo mėn. prelato Antano Maskeliūno iniciatyva pradėti bažnyčios atstatymo darbai. 1995 m. rugpjūčio 26 d. pašventinta atstatytoji bažnyčia.

Architektūra

Bažnyčia dvibokštė. Bokštai 48,7 m aukščio: 26 m mūro, virš jų 20 m smailės ir po 2,7 m aukščio kryžiai.