Slavikų Šv. Onos parapija

KONTAKTAI

Slavikų Šv. Onos bažnyčia
Bažnyčios g. 6, Slavikai, 71361 Šakių r.

Klebonija
Bažnyčios g. 6, Slavikai, 71361 Šakių r.

Mob. 8 683 56628 (klebonas kun. R. Budrevičius)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šeštadieniais – 12 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio sekmadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos po šv. Mišių

Birželinės pamaldos po šv. Mišių

Rožinio malda spalio mėn. prieš šv. Mišias šeštadieniais ir sekmadieniais

ATLAIDAI

Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Aukštoji, Berckiai, Būtviliškiai, Endrikiai, Gotlybiškiai, Gyliškiai, Juodupėnai, Juškakaimiai, Kriaučėnai, Kriaušaičiai, Liukai, Naudvaris, Panoviai, Pliorišiai, Rukšniai, Slavikai, Šilgaliai, Šilininkai, Verpikai, Žiūriai ir Žiurkalnis.

Slavikų šv. Onos parapija ribojasi su Kaimelio, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Sudargo ir Šakių parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Choras
  • Caritas

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Slavikų Šv. Onos parapija
Juridinio asmens kodas 191296777
Adresas Bažnyčios g. 6, Slavikai, 71361 Šakių r.
Bankas SEB BANKAS
A. s. LT 837044090104287425


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Slavikų Šv. Onos bažnyčia stovi Slavikų miestelyje, Šešupės dešiniajame krante.

Istorija

Jurbarko seniūnas kunigaikštis Mykolas Čartoriskis iki 1752 m. pastatė medinę bažnyčią. Ji buvo Jurbarko parapijos filija. 1795 m. įkurta parapija. Pirmasis jos klebonas 1795–1827 m. buvo dominikonas Rapolas Aleknavičius (palaidotas šventoriuje). XIX a. pradžioje veikė parapinė mokykla.

Bernardino kunigo Lauryno Tautkevičiaus rūpesčiu 1835 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia (konsekravo vyskupas Povilas Strašinskis) ir klebonija. 1858–1888 m. klebonavęs Pranciškus Andriukaitis padėjo knygnešiams platinti draudžiamą spaudą. 1906 m. įsikūręs „Žiburio“ draugijos skyrius 1907 m. įsteigė biblioteką – skaityklą.

1914 m. rugpjūčio 13 d. vokiečių kariai sušaudė Slavikų vikarą Andrių Pesį. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia suremontuota.

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano, bebokštė, su 2 bokšteliais. Šventoriaus tvora medinių statinių ir mūrinių stulpų. Šventoriuje stovi medinė 3 aukštų varpinė.