Sudargo Šv. Jono Krikštytojo parapija

KONTAKTAI

Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Laisvės al. 13, Sudargas, 71396 Šakių r.

Klebonija
Laisvės al. 17, Sudargas, Šakių r.

Parapijos namai
Laisvės al. 15, Sudargas, Šakių r.

Tel. +370 687 84371 (klebonas kun. Z. Stepanauskas)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio sekmadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos po šv. Mišių

Birželinės pamaldos po šv. Mišių

Rožinio malda kiekvieną sekmadienį prieš šv. Mišias

ATLAIDAI

Šv. Jurgio – balandžio 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d. (keliama į sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Banaičiai, Barkiai, Bosai, Burgaičiai, Dievaičiai, Dvarčiškiai, Gečiai, Grinaičiai, Iltrakiai, Keršiškiai, Kirkilai, Kirsliai, Margiškiai, Norkviečiai, Pervazninkai, Pukniai, Ramoniškiai, Rėžgaliai, Rėžiūkai, Ročiškiai, Sakalai, Sudargas mstl., Svaiginiai, Trakiniai ir Žiliai.

Sudargo Šv. Jono Krikštytojo parapija ribojasi su Kaimelio ir Slavikų parapijomis bei Kauno arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ

  • Choras
  • Caritas

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Sudargo Šv. Jono Krikštytojo parapija
Juridinio asmens kodas 291296810
Adresas Laisvės a. 17 Sudargo km. Sudargo sen. Šakių r. sav. LT – 71396
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT384010051003472991


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia stovi Sudargo kaime, Nemuno kairiajame krante. Įrengta 1945 m. parapijos salėje. Stačiakampio plano, tradicinio gyvenamojo namo formos.

Istorija

Sudarge iki 1636 m. pastatyta koplyčia. 1748 m. pastatyta medinė bažnyčia. Ji buvo Jurbarko parapijos filija, iki 1752 m. nuolatinio kunigo neturėjo. 1795 m. įkurta parapija. 1844 m. įsteigta parapinė mokykla. Sudarge 1873–1907 m. klebonavo Martynas Sederavičius. Jis platino lietuviškas maldaknyges ir kitus spaudinius, palaidotas Sudargo kapinėse. Kunigas Juozas Dailidė 1907 m. įkūrė „Žiburio“ draugijos skyrių, įsteigė biblioteką – skaityklą, 1909 m. atstatė griūvančią bažnyčią, sutvarkė parapijos trobesius.

1912 m. bažnyčia sudegė. Kunigas Mykolas Brundza su parapijiečiais 1924 m. pradėjo statyti naują mūrinę bažnyčią, kurią 1929 m. baigė statyti klebonas V. Dumčius. Įrengta parapijos salė. Iki 1924 m. įsikūrė pavasarininkų kuopa.

Vokietijos kariuomenė bažnyčią 1944 m. sugriovė.