Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija

KONTAKTAI

Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos bažnyčia
Sutkų g. 18, Sutkai, Gerdžiūnų pšt., 71205 Šakių r.

Klebonija
Sutkų g. 18, Sutkai, Gerdžiūnų pšt., 71205 Šakių r.

Mob. +370 611 36732 (klebonas kun. E. Naujalis)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 11 val.
  • Šiokiadieniais – pagal poreikį.
  • Šeštadieniais – pagal poreikį.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias.

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais prieš šv. Mišias.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais prieš šv. Mišias.

Rožinio malda – prieš šv. Mišias.

ATLAIDAI

Šv. Roko – rugpjūčio 16 d. 12 val. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Akmenynė, Avilėliai, Beduonė, Bertuliai, Gražiškiai, Gerdžiai, Kerai, Marčiukai, Margava, Matjošiškė, Morkai, Patašiai, Puidokai, Putriškė, Skubrai, Spruktiškė, Sutkai, Urlikiškė, Vaidgiris, Vidušilis, Zygmantiškė Žardvieta ir Žeimis.

Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija ribojasi su Ilguvos, Lekėčių, Lukšių, Paežerėlių ir Paluobių parapijomis.


REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija
Juridinio asmens kodas 191295337


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Sutkų Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia stovi Sutkų kaime, 9 km į šiaurės rytus nuo Lukšių, 1,5 km į pietryčius nuo Kriūkų-Lukšių kelio. Liaudies architektūros formų.

Istorija

Nuo 1825 m. Sutkuose buvo koplyčia. Joje vykdavo šv. Roko atlaidai. 1834–1835 m. prie koplyčios pristatyta zakristija. Įrengta bažnytėlė. 1918 m. įkurta parapija. 1919 m. įsisteigė pavasarininkų kuopa. Klebono Stasio Raubos rūpesčiu 1920 m. pastatyti klebonijos trobesiai. 1939 m. rugsėjo 10 d. pašventinti statomos mūrinės bažnyčios pamatai (išliko sienų dalys). Nuo 1999 m. buvo tęsiama Sutkų naujosios bažnyčios statyba, kurią buvo nutraukęs karas ir sovietinė okupacija.

Architektūra

Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su bokšteliu, šonine koplyčia ir zakristija, trisiene apside. Šventoriaus tvora medinių statinių.