Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio parapija

KONTAKTAI

Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Jazminų g., Žemoji Panemunė, 71217 Šakių r.

Raštinė
Jazminų g., Žemoji Panemunė, 71217 Šakių r.
Mob. 8 698 88215 (klebonas kun. R. Kmitas)
El. p. lekeciai.parapija@gmail.com


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Pirmą ir trečią mėnesio sekmadienį – 12 val.
  • Šiokiadieniais ir šeštadieniais – pagal susitarimą. 

Gegužinės pamaldos – po šv. Mišių

Birželinės pamaldos – po šv. Mišių

Rožinio malda – po šv. Mišių

ATLAIDAI

Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d.
Šv. Vincento Pauliečio – rugsėjo 27 d.


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Dauciškiai, Juškai, Jokūboniai, Kumečiai, Leoniškiai, Padainiai, Pajotuliai, Paluobiai, Pieščiai, Sirvydai, Sutkiškiai, Šukėtai, Šukėtėliai, Tervydoniai ir Žemoji Panemunė mstl.

Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio parapija ribojasi su Kretkampio, Lekėčių ir Paežerėlių parapijomis bei Kauno arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ

  • Choras
  • Krikščioniškų bendruomenių asociacija

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio parapija
Juridinio asmens kodas 191297498
Adresas Jazminų g., Žemoji Panemunė, 71217 Šakių r.
A. s.  LT 27300010156982493


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia stovi Žemosios Panemunės miestelyje, 7 km į vakarus nuo Vilkijos, 5 km į pietryčius nuo Seredžiaus, Nemuno kairiajame krante.

Istorija

1732 m. pastatyta medinė koplyčia. Ji minima ir 1767 m. Nemuno potvynis koplyčią 1829 m. sugriovė. Tais pačiais metais pastatyta laikina maldykla Paluobiuose, o 1856 m. – Patašiuose. Žemosios Panemunės dvaro dovanotoje žemėje 1877 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia.

IKi 1905 m. bažnyčioje vikaru buvo Antanas Tulaba, marijavitų tikėjimo Lietuvoje skleidėjas. Nuo 1967 m. klebonavęs Juozas Juškaitis (1922–1986) 1986 m. bažnyčią nudažė. Jis palaidotas šventoriuje.

Architektūra

Bažnyčia neoromaninio stiliaus, stačiakampio plano, vienabokštė, su siaura apside ir žemomis zakristijomis. Vidus 3 navų, atskirtų stulpais. Šventoriaus tvora medinė, su mūriniais stulpais.