Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo Į Dangų parapija

KONTAKTAI

Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo Į Dangų bažnyčia
Bažnyčios g. 3, Stirnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r.

Klebonija
Mokyklos g. 1
Tel. 8 627 71548 (klebonas kun. M. Martinaitis)

Koplyčia
Mažučių koplyčia (šv. Mišios paskutiniais mėnesio šeštadieniais 10 val.)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10 val.
  • Šiokiadieniais –  17 val. žiemos laiku,  18  val. vasaros  laiku.
  • Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos – pusvalandį prieš šv. Mišias

Gegužinės pamaldos – 18 val.

Birželinės pamaldos – 18 val.

Rožinio malda – spalio mėn. sekmadieniais prieš šv. Mišias

ATLAIDAI 

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (tituliniai)
Šv. vyskupo Stanislovo


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Alksnėnai, Balčiūniškiai, Čižiškiai, Galiakaušiai, Garšviniai, Jurkšai II, Kalvai, Leitmargiai,
Mažučiai, Našiškiai, Opšrūtai, Smilgiai, Starkai ir Stirnėnai.
Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija ribojasi su:
Barzdų, Didvyžių, Gižų, Pilviškių ir Vilkaviškio ir Žvirždaičių parapijomis.


Rekvizitai

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Juridinio asmens kodas 191297683
Adresas Bažnyčios g. 3, Stirnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r.
Bankas Luminor
A. s. LT 754010040100190138


 

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia stovi Alksnėnų kaime, 7 km į vakarus nuo Pilviškių. Liaudies architektūros formų.

Istorija

Alksnėnai 1673 m. paskirti Virbalio dominikonų vienuolynui. 1867 m. pastatyta medinė koplyčia. Ji minima ir 1784 m. Koplyčioje 1906 m. buvo ketveri atlaidai per metus.

1918 m. pradėta statyti klebonija. 1921 m. įkurta parapija. Jai iš Alksnėnų dvaro duota 9 ha žemės. Klebonas G. Citavičius su parapijiečiais koplyčią padidino; ji tapo bažnyčia. 1925 m. įsteigta pavasarininkų kuopa. Po Antrojo pasaulinio karo iš Panevėžio vyskupijos ištremtas kanauninkas Bronius Antanaitis suremontavo Alksnėnų bažnyčią, sutvarkė kleboniją. Po jo 26 m. klebonavo Vincentas Kizlaitis (1895–1980). Dabartinis klebonas kunigas Arūnas Simonavičius parapijoje tarnauja nuo 2006 m. birželio 29 d.

Architektūra

Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, vienabokštė. Yra 3 altoriai. Šventorius apmūrytas. Jame yra kapinės; čia palaidotas 1941 m. birželio 22 d. bolševikų nukankintas kunigas Justinas Dabrila (g. 1905 m.).