Alvito Šv. Onos parapija

KONTAKTAI

Alvito Šv. Onos bažnyčia
Širvintos g. 32, Alvitas, 70369 Vilkaviškio r.

Raštinė ir klebonija
Širvintos g. 26, Alvitas, 70369 Vilkaviškio r.
Mob. +370 687 52695 (klebonas kun. teol. lic. Audrius Kurapka)
El. p. alvitoparapija1617@gmail.com

Gauronskių koplyčia (šventoriuje)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10.15 val.
  • Šiokiadieniais – 15 arba 18 val. (pagal susitarimą)
  • Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija mėnesio I sekmadieniais nuo 9–10 val. ir prieš arba po sumos šv. Mišių. Taip pat kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį po šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos – visomis dienomis 19 val.

Birželinės pamaldos – visomis dienomis 19 val.

Rožinio malda kiekvieną sekmadienį pusvalandį prieš šv.Mišias; spalio mėnesį sekmadieniais ir šiokiadieniais 17.30 val., šeštadieniais pusvalandį prieš šv. Mišias.

ATLAIDAI

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Onos – liepos 26 d. (ir artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai: Alvitas, Boblaukis, Čyčkai, Dailučiai, Jonaičiai, Kaukakalnis, Kiršai, Maldėnai, Misviečiai, Osija, Paežeriai, Patunkiškiai, Saugoniai, Uosiai, Vaičlaukis, Vanaginė ir Žvangučiai.

Alvito Šv. Onos parapija ribojasi su Lankeliškių, Vilkaviškio, Virbalio ir Žaliosios parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Parapijos pastoracinė taryba
  • Caritas
  • Gyvojo Rožinio maldos grupės

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Alvito šv. Onos parapija
Juridinio asmens kodas 191297726
Adresas Širvintos g. 26, Alvitas, 70369 Vilkaviškio r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT464010040100081535


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Alvito parapija įkurta 1617 m. spalio 17 d. karaliaus Zigmanto Vazos fundacijos aktu.

Pirmąją medinę bažnyčią apie 1615 m. pastatė Paširvinčio seniūnė Ona Radvilienė.

Klebono Adomo Dilevskio rūpesčiu 1804 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Ją 1824 m. konsekravo pavyskupis Augustinas Polikarpas Marcejevskis.

Bažnyčia per Pirmąjį pasaulinį karą apgriauta, sunaikinta klebonija, ūkiniai pastatai. Pamaldos 1925 m. pradžioje perkeltos į Gauronskių koplyčią.

Kunigas Petras Maslauskas 1921–1924 m. atstatė bažnyčią. Tačiau 1944 m. bažnyčia susprogdinta Antrojo pasaulinio karo metu.

Ilgus dešimtmečius sovietinė valdžia neleido atstatyti bažnyčios, tad ją atstojo šventoriaus kampe buvusi koplyčia – Gauronskių mauzoliejus, pastatytas XIX a. viduryje. Prie jos pristatytos šoninės zakristijos.

Po ilgų svarstymų ir pasitarimų 2005 m. gruodžio 8 d. parapijos pastoracinė taryba raštu kreipėsi į J. E. Vilkaviškio vyskupą R. Norvilą dėl naujos bažnyčios statymo. 2006 m. rugsėjo 25 d. vyskupas pasirašė dekretą, kuriuo skiria kleboną V. Kajoką pradėti naujos bažnyčios statybą.

2009 m. buvo pakloti pamatai, pašventintas kertinis bažnyčios akmuo.

Pastačius pamatus šalį užklupo krizė ir statybas reikėjo pristabdyti. Vėliau teko koreguoti ir bažnyčios projektą, nes senasis tapo per brangus įgyvendinti. Perprojektuoti ir darbus tęsti sutiko Jono, Viliaus ir Roko Urbonų firma „Archis““, kuri ir Balbieriškyje po gaisro ėmėsi naujos bažnyčios statybos darbų.

(Įmonės direktorius Jonas Urbonas ir jo sūnūs (projekto architektas Vilius Urbonas ir finansus tvarkantis Rokas Urbonas).

2015 m. statybos darbai vėl prasidėjo. Juos vykdė Garliavoje įsikūrusios mažosios bendrijos „Mureka“ meistrai.

2018 m. kovo 11 d. į Alvitą atvyko rėmėjas, bendrovės „Teltonika“ steigėjas ir savininkas Arvydas Paukštys. Neseniai padėjęs atstatyti sudegusią Balbieriškio bažnyčią, nusprendė ir Alvitui ištiesti pagalbos ranką.

Taip pat šio rėmėjo rūpesčiu Alvito bažnyčiai užsakyti vargonai. Pas profesionalius meistrus Vokietijos kompanijoje „Oberlinger GmbH“ pagal specialų užsakymą pagaminti vargonai.