Bartninkų Šv. Apašt. Petro Ir Pauliaus parapija

KONTAKTAI

Bartninkų Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčia
Basanavičiaus g. 59, Bartninkai, 70021 Vilkaviškio r.

Raštinė ir klebonija
Basanavičiaus g. 61, Bartninkai, 70021 Vilkaviškio r.
Tel. 8 342 69355

Koplyčia
bažnyčios šventoriuje


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 ir 12 val.
  • Šiokiadieniais –17 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių sekmadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – gegužės sekmadieniais po šv. Mišių, kitomis savaitės dienomis – pagal susitarimą

Birželinės pamaldos – birželio sekmadieniais po šv. Mišių, kitomis savaitės dienomis – pagal susitarimą

Rožinio malda – pagal susitarimą

ATLAIDAI

Šv. Petro ir Pauliaus – birželio 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Akelaičiai, Aruodiškiai, Auksėnai, Bajorai, Bartninkai mstl., Dalgėnai, Geisteriškiai, Krijobaliai, Kunigiškiai, Kuosėnai, Kuosiai, Lakštučiai, Moliniškiai, Norvydai, Ožkabaliai I, Pagerniavė I, Pagerniavė II, Piliakalniai, Rasiai, Sausininkai, Skerpieviai, Skroblai, Šeškiniai, Šilbaliai, Šulai, Vartai, Vaisbūniškiai ir Vilkabaliai.

Bartninkų Šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija ribojasi su Akmenynų, Alksninės, Gražiškių, Keturvalakių, Lankeliškių, Pajevonio ir Vilkaviškio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Choras

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Bartninkų šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija
Juridinio asmens kodas 191297879
Adresas Basanavičiaus g. 59, Bartninkai, 70021 Vilkaviškio r.
Bankas Swedbank
A. s. LT837300010091087479


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia stovi Bartninkų miestelyje, 17 km į pietus nuo Vilkaviškio.

Istorija

Navininkų vaitas Jokūbas Žytovičius pastatė Bartninkuose koplyčią. Jai 1663 m. dovanojo valaką žemės. 1790–1721 m. koplyčia suremontuota. Antanas Tyzenhauzas paskyrė 3 valakus žemės ir pinigų mūrinės bažnyčios statybai. Pradėta statyti bažnyčia 10 metų stovėjo be lubų ir stogo.

1783 m. įkurta parapija. Bartininkų dvaro sodybos administratorius kunigaikštis Vincentas Puzinas 1790 m. baigė statyti bažnyčią. XVIII a. pabaigoje veikė parapinė mokykla. 1838 m. paskirtas klebonas Jonas Burdulis-Burdulevičius Bartninkuose išgyveno 48 metus. Jis apie 1855 m. pamaldas pradėjo laikyti lietuviškai, vargonininkui ir zakristijonui liepė prieglaudos gyventojus mokyti lietuviškai skaityti. J. Burdulis rėmė neturtinguosius, savais pinigais remontavo bažnyčią, 1864–1865 m. perstatė bokštą. Bažnyčioje 1915-31 m. klebonavo žinomas knygnešys Juozas Šmulkštys.

1939 m. pastatyti parapijos namai su sale. 1944 m. bažnyčia labai apgriauta. Jai atstatyti valdžia nedavė leidimo. 1945 m. įrengta laikina bažnyčia. Klebonas Juozas Jakaitis (1923–1988, Bartninkuose 1956–1964 m.) bažnyčią suremontavo, pastatė naują kleboniją. 1980–1989 m. čia klebonavęs Antanas Liubšys (1941–1992) bažnyčioje įvedė šildymą, suremontavo kleboniją.

Architektūra

Bažnyčia tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano, su bokšteliu.