Gižų Šv. Antano Paduviečio parapija

KONTAKTAI

Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Liepų g. 9, 70013 Gižai, Vilkaviškio r.

Raštinė ir klebonija
Liepų g. 6, 70013 Gižai, Vilkaviškio r.
Tel. 8 342 42646

Tel. 8 650 19764 (kleb. kun. V. Vaitkus)

Parapijos namai
Liepų g. 11, 70013 Gižai, Vilkaviškio r.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šiokiadieniais – 10 val.
  • Šeštadieniais – 11 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesio sekmadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 9.30 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 9.30 val.

Rožinio malda – spalio mėn. sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 9.30 val.

Kryžiaus keliais – gavėnios metu penktadieniais 9. 20 val.

ATLAIDAI

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Antano Paduviečio – birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Angelų Sargų – spalio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Adamarina, Būda, Dabravolė, Dapkiškiai, Deivoniškiai, Dumčiai, Gižai mstl., Gižų Daržininkai, Gurbšilis, Išlandžiai, Juodupiai, Marijanavas, Naudžiai, Naujakaimis, Naujieji Gižai, Naujienėlė, Omentiškiai, Oranai, Paežeriai, Pagramdai, Paikiai, Pavilkaujai, Rimavičiai, Rūda, Samsoniškės, Sarmačinai, Senkiškiai, Smalinyčia, Strazdės, Švarpliškiai ir Visgirdai.

Gižų šv. Antano Paduviečio parapija ribojasi su Alksnėnų, Keturvalakių, Marijampolės šv. arkang. Mykolo, Marijampolės šv. Jono Pauliaus II, Pilviškių, Šunskų ir Vilkaviškio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Liturginės grupės: jaunimo ir Sumos choras, ministrantai, procesijos dalyviai
  • Mokymo–katechezės grupės: vaikų rengimo sakramentams
  • Kitos grupės ir bednrijos: Gyvojo Rožinio maldos grupė; Marijos legionas; Senjorai

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Gižų Šv. Antano Paduviečio parapija
Juridinio asmens kodas 191297911
Adresas Liepų g. 6, 70013 Gižai, Vilkaviškio r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT514010042503177293


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia stovi Gižų kaime, 1 km į šiaurės rytus nuo magistralinio kelio  A7  Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas .

Parapijai priklauso Paežerių šv. Antano koplyčia.

Istorija

1774 m. Minsko vaivados A. Chmaros iniciatyva pastatyta medinė bažnyčia. Ji 1834 m. sudegė. Gižų dvaro savininkai 1847–1850 m. pagal italų architekto Henriko Markonio projektą pastatė dabartinę mūrinę bažnyčią. Prie jos veikė parapinė mokykla. Klebonas Lukas Staugaitis (1838–1913 m., mirė Gižuose) 1907 m. įkūrė „Žiburio“ draugijos skyrių, kuris įsteigė biblioteką-skaityklą, 1910 m. surengė viešą lietuvišką vakarą su vaidinimu. L. Staugaitis perdirbo ir 1888 m. išleido „Lietuvišką lamentorių” (išėjo 19 leidimų).

Gižų dvare 1922–1930 m. veikė Seinų kunigų seminarija. 1938 m. bažnyčia išdažyta. 1944 m. sudegė mūriniai dviaukščiai parapijos namai su sale. Po karo bažnyčia suremontuota.

Architektūra

Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano, su bokšteliais. Šventoriaus tvora akmenų mūro.