Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo parapija

KONTAKTAI

Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Gražiškiai, Vilkaviškio r.

Raštinė ir klebonija
Vysk. Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus g. 3, Gražiškiai, 70029 Vilkaviškio r.

Tel. 8 611 51125 (klebonas kun. K. Sprangauskas)

Šarvojimo salė
Sūduvos g. 13, Vilkaviškio r. sav.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

 

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 ir 12 val.
  • Šiokiadieniais –18 val.
  • Šeštadieniais – 11 val.

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje.

Švč. Sakramento adoracija –pirmąjį mėnesio sekmadienį.

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais 9 val., šiokiadieniais 18 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais 9 val., šiokiadieniais 18 val.

Rožinio malda – spalio mėnesį sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 17.30 val.

ATLAIDAI

Šv. Vincento Pauliečio – liepos 19 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Aistiškiai, Armudiškiai, Aštriakalnis, Bambiniai, Beržiniai, Dambauka, Dotamai, Duonelaičiai, Duoniškiai, Egliniškiai I, Egliniškiai II, Grajauskai, Graužiniai, Gražupiai, Gražiškiai mstl., Jakiškiai, Karpiejai, Kauniškiai, Kregždžiai, Lankupėnai, Lankupka, Liepalotai, Norvydai, Ramovietė, Rūkštėnai, Skardupiai, Stirniškiai, Strazdinė, Šilsodis, Tupikai, Vaitkabaliai, Varteliai, Vidgiriai ir Vygreliai.

Parapija ribojasi su Akmenynų, Bartninkų, Liubavo, Pajevonio ir Vištyčio parapijomis


REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Gražiškių šv. arkangelo Mykolo parapija
Juridinio asmens kodas 191298066
Adresas Gražiškiai, Vilkaviškio r. sav.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT52 4010 0401 0006 1542


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia stovi Gražiškių miestelyje, prie Vištyčio-Kalvarijos kelio.

Istorija

Apie 1600 m. dvarininkas Vaitiekus Gintautas pastatė medinę bažnyčią. 1614 m. jai dovanoti 6 valakai Gražiškių kaimo žemės, malūnas su tvenkiniu ir Sebastijoniškių, arba Gražupio, palivarkas su 3 valakais žemės. 1623 m. minima parapinė mokykla (1781 m. atkurta). Po 1745 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia (konsekravo Vygrių vyskupas Mykolas Pranciškus Karpavičius). Sunykusi bažnyčia 1865 m. nugriauta, iš Šunskų atvežta ir pastatyta laikina.

1877–1881 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Ją 1886 m. konsekravo pavyskupis Juozapas Olekas. Bažnyčios vidų išpuošė kunigas Jokūbas Rutkauskas. 1894 m. sudegė klebonija. 1900 m. bažnyčia remontuota, išdažyta. 1907 m. įsikūręs „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas P. Abromavičius) įsteigė biblioteką – skaityklą. 1925 m. įkurta pavasarininkų biblioteka – skaitykla.

1926 m. klebonu paskirtas K. Augustaitis. Jam 1931 m. išvykus į Gelgaudiškį, trejus metus Gražiškiuose klebonavo V. Aleksandravičius. 1934 m. jį pakeitė A. Uoginta, o šį 1964 m. – Vytautas Vaitauskas. Jo iniciatyva 1969 m. buvo atliktas bažnyčios remontas ir pastatyta klebonija.

1981 m. klebonu tapo Gintautas Steponaitis. Išbuvęs Gražiškių parapijoje 21 metus, jis buvo iškeltas į Krokialaukį, į jo vietą atėjo kunigas Petras Kanapka. 2005 m. parapijos klebonu buvo paskirtas Dainius Gurevičius. 2018 m. jį pakeitė Kęstutis Sprangauskas.

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė, su pristatyta žema krikštykla ir zakristija. Apsidė pusapvalė. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais.