Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapija

KONTAKTAI

Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
Liepų g. 45, Keturvalakiai, 70321 Vilkaviškio r. sav.

Klebonija, raštinė
Liepų g. 47, Keturvalakiai, 70321 Vilkaviškio r. sav.
El. p. keturvalakiuparapija@gmail.com

 


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 ir 12 val.
  • Šiokiadieniais – 10 val.
  • Šeštadieniais – aukotojų pageidavimu jiems patogiu laiku

Išpažintys klausomos – prieš kiekvienas šv. Mišias

Gegužinės pamaldos – jungiamos prie tos dienos šv. Mišių laiko

Birželinės pamaldos – jungiamos prie tos dienos šv. Mišių laiko

Rožinio malda – sekmadieniais prieš sumos šv. Mišias

ATLAIDAI

Šv. Stanislovo – II-asis gegužės mėn. sekmadienis
Švč. M. Marijos Gimimo – artimiausias sekmadienis rugsėjo 8 dienai


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Balsupiai, Beržiniai, Būdviečiai, Degučiai, Dubėnai, Galioriškės, Geisteriškiai, Juodupiai, Karkliniai, Keturvalakiai mstl., Milčiškiai, Mockabūdžiai, Ožkasviliai, Paikiškiai, Palaima, Pašeimeniai, Penkiniai, Rakauskai, Steiniškiai, Užkirčiai ir Žydroniai.

Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapija ribojasi su:

Alksninės, Bartninkų, Gižų, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo, Skardupių ir Vilkaviškio parapijomis.


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia stovi Keturvalakių miestelyje, 12 km į vakarus nuo Marijampolės.

Istorija

Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis 1714 m. leido Lankeliškių klebonui laikyti pamaldas Keturvalakių koplyčioje. Prie jos 1765 m. leista kurti Šv. Barboros broliją. 1769 m. pradėti švęsti paskelbti atlaidai. 1777 m. įkurta parapija. XVIII a. pabaigoje veikė parapinė mokykla. Kunigas Andrius Adeika (nuo 1792 m. Keturvalakių klebonas) 1786 m. pastatė naują medinę bažnyčią. Jai paskirta 4 valakai žemės. Klebonas Juozas Šipaila 1848 m. pastatė mūrinę varpinę, aptvėrė kapines, 1861 m. šventoriuje pastatė koplyčią su rūsiu (jame 1879 m. palaidotas), 1866 m. – mūrinę kleboniją. J. Šipaila išleido į mokslus savo sesers sūnų Joną Jablonskį. 1906 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas Juozas Švedas), kuris 1907 m. įsteigė biblioteką – skaityklą, Keturvalakiuose rengė lietuviškus vakarus su vaidinimais, 1914 m. pastatė namus su sale, arbatinę, biblioteką. 1944 m. rugpjūčio 5 d. vokiečiai bažnyčią sudegino. Maldos namai 1950 m. įrengti parapijos namuose. Keturvalakių klebonas Vladas Pėstininkas (1889–1968) suimtas ir 10 m. ištremtas į Sibirą.

1986–1990 m. kun. Juozo Gražulio ir arch. Vytauto Jakučio rūpesčiu pastatyta varpinė, bažnyčia restauruota. Apie tai bylojama prie bažnyčios prikaltoje lentoje.

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano, bebokštė, su prieangiu.