Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapija

KONTAKTAI

Pajevonio šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Jevonio g. 45, Pajevonys, 70045 Vilkaviškio r.

Klebonija ir raštinė
Jevonio g. 45, Pajevonys, 70045 Vilkaviškio r.
Tel. 8 687 52695 (klebonas kun. teol. lic. Audrius Kurapka)
El. p. pajevonioparapija@gmail.com
Parapijos Facebook paskyra

 


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šiokiadieniais – 9 val.
  • Šeštadieniais – 9 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesio sekmadieniais prieš šv. Mišias. Pirmaisiais mėnesio penktadieniais – po šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos – 9 val.

Birželinės pamaldos – 9 val.

Rožinio malda – prieš šv. Mišias

ATLAIDAI

Šv. Jono Krikštytojo Gimimo – birželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Ančlaukys, Balandėliai, Būdviečiai, Dabravolė, Ėglupiai, Gudeliai, Karalkrėslis, Kylininkai, Klėtkininkai, Liubiškiai, Naujininkai, Padvarniškiai, Pajevonys, Santara, Šakiai, Torieliškiai, Trilaukys, Užbaliai, Užupiai ir Vaišvilai.

Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapija ribojasi su Bartninkų, Gražiškių, Lankeliškių, Virbalio ir Vištyčio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Caritas
  • Choras
  • Šauliai
  • Pastoracinė taryba

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapija
Juridinio asmens kodas 191298632
Adresas Jevonio g. 45, Pajevonys, 70045 Vilkaviškio r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT92 4010 0401 0002 1537


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia stovi Pajevonio kaime, 11 km į pietus nuo Virbalio, prie kelio į Vištytį. Turi neoklasicizmo bruožų.

Istorija

Pajevonyje 1586 m. pastatytai bažnyčiai skirta 9 valakai žemės. 1600 m. dar duota 12. Iš jų sudarytas Salicininkų dvarelis, kurį iki 1797 m. valdė klebonas. 1674 m. minima apleista medinė bažnyčia.

1736 m. pastatyta nauja. XVIII a. pabaigoje veikė parapinė mokykla. 1842 m. pastatyta šiaudais dengta mūrinė bažnyčia. 1875 m. pristatytos 2 koplyčios ir frontonas su 2 bokštais. Klebonas Tomas Senkus (1817–1901) už raginimą dalyvauti sukilime 1863 m. ištremtas į Vologdos guberniją. 1871 m. jam leista grįžti į Kuršą, 1884 m. – į Lietuvą. Iki 1886 m. suburtas bažnytinis choras, giedojęs lietuviškai.

1914 m. Vokietijos kareiviai bažnyčią susprogdino. Liko apirusios sienos ir dalis bokšto. Kunigo Mato Sakavičiaus rūpesčiu 1928 m. bažnyčia atstatyta, panaši į sugriautąją. Tačiau 1944 m. rugsėjo 1 d. traukdamasi Vokietijos kariuomenė susprogdino bažnyčios bokštus, apgriauta ir pati bažnyčia. Gali būti, kad tokius vokiečių veiksmus lėmė bažnyčios padėtis – ji pastatyta aukštumoje, iš jos bokštų lengva apšaudyti besitraukiančią kariuomenę.

Klebonas Vincas Jalinskas (Pajevonyje iki 1983 m.) 1968 m. bažnyčią atstatė. Vietoje bokštų pastatytas portikas. Bažnyčios remontui aukojo ir JAV lietuviai.

Architektūra

Po remonto bažnyčia įgavo neoklasicizmo bruožų. Ji stačiakampio plano, su portiku, apside ir bokšteliu. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais. Vidurinė dengta kryžminiais skliautais. Šventorius aptvertas. Į jį veda platūs akmeniniai laiptai.

Kadaise bažnyčioje buvo įrengti Šv. Jono ir Šv. Juozapo varpai, kuriuos vokiečiai nukabino dar Pirmojo pasaulinio karo metu ir panaudojo karo reikmėms (Bronius Kviklys).