Virbalio Šv. Arkang. Mykolo parapija

KONTAKTAI

Virbalio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Gedimino g. 2, Virbalis, 70389 Vilkaviškio r.

Klebonija, raštinė ir parapijos namai
Vilniaus g. 3, Virbalis, 70389 Vilkaviškio r.

Tel. +370 67698231 (klebonas kun. Jaroslav Kalinovskij)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9 ir 12 val.
  • Šiokiadieniais – 18 val.
  • Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių penktadieniais, sekmadieniais, gegužinių ir birželinių pamaldų metu, atlaidų dienomis

Gegužinės pamaldos – po šv. Mišių

Birželinės pamaldos – po šv. Mišių

Rožinio malda – prieš šv. Mišias; spalio mėnesį 18 val.

ATLAIDAI

Žolinės (Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų) – rugpjūčio 15 d.
Šv. Mykolo – rugsėjo 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Virbalio miestas.

Gyvenvietės ir kaimai:
Bijotai, Gražulėnai, Karklupėnai, Kurpikai, Matlaukys, Mažučiai, Moliniai, Navadolė, Skardupiai, Staugaičiai, Šeštiniai, Šiaudiniškiai, Švitrūnai, Vaidotai ir Virbalio Miesto Laukai.

Virbalio Šv. arkangelo Mykolo parapija ribojasi su Alvito, Kybartų, Lankeliškių, Pajevonio, Vištyčio ir Žaliosios parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • „Marijos legionas“
  • Choras
  • Gyvojo Rožančiaus draugija

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Virbalio Šv. arkangelo Mykolo parapija
Juridinio asmens kodas 191298970
Adresas Gedimino g. 2, Virbalis, 70389 Vilkaviškio r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT36 4010 0401 0006 1539


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Virbalio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia stovi Virbalyje, prie Kybartų – Vilkaviškio kelio. Įrengta 1945 m.

Istorija

1554 m. pastatyta bažnyčia. Jai paskirta 6 valakai žemės. Dvarininkas Jonas Vyšniauskas 1623 m. įkūrė altariją. 1643 m. įsteigtas dominikonų vienuolynas, pastatyta bažnyčia. 1646 m. minima parapinė mokykla, prieglauda. 1673 m. dominikonų vienuolynui paskirti Alksnėnų ir Starkų kaimai. Sudegus parapinei bažnyčiai, nauja pastatyta apie 1696 m.

Iki 1783 m. pastatyta nauja mūrinė dominikonų bažnyčia. 1785–1819 m. veikė 3 klasių vienuolyno vidurinė mokykla. 1819 m. vienuolynas uždarytas, dominikonų bažnyčia atiduota parapijai (senoji parapinė bažnyčia 1855 m. nugriauta). Klebono K. Siaurusaičio rūpesčiu buvusi dominikonų bažnyčia 1895 m. trečdaliu padidinta (sugadinta senoji architektūra).

1906 m. įsikūręs „Žiburio” draugijos skyrius 1907 m. įsteigė biblioteką – skaityklą ir pradinę mokyklą. Iki 1913 m. įsikūrė Krikščionių darbininkų draugija. Vokietijos kareiviai 1944 m. bažnyčią išsprogdino. Maldykla 1945 m. įrengta buvusioje prieglaudoje.

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano, bebokštė, su keturšlaičiu stogu.