Vištyčio Švč. Trejybės parapija

KONTAKTAI

Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
Mokyklos g. 2, Vištytis, 70346 Vilkaviškio r.

Raštinė ir klebonija
Vytauto g. 2, Vištytis, 70346 Vilkaviškio r.

Mob. +370 687 52695 (klebonas kun. teol. lic. Audrius Kurapka)

 


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 13.30  val.
  • Šiokiadieniais – pagal poreikį
  • Šeštadieniais – pagal poreikį

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesio sekmadieniais po šv. Mišių

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais 13 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais 13 val.

Rožinio malda – sekmadieniais 13 val.

ATLAIDAI

Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Šv. Jurgio – balandžio 23 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


 

PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Bakšiškiai, Čižiškiai, Dobilynai, Galkiemis, Girėnai, Janauka, Kaupiškiai, Liukiai, Meiliūnai, Nebūtkiemis, Pakalniai, Pavarteliai, Pavištytis, Rėčiūnai, Totorkiemis, Varteliai, Vištyčio Laukas I, Vištyčio Laukas II, Vištytis mstl. ir Žirgėnai.

Vištyčio Švč. Trejybės parapija ribojasi su Gražiškių, Pajevonio ir Virbalio parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Choras
  • Pastoracinė taryba
  • Choras
  •  Maldos grupė

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Vištyčio Švč. Trejybės parapija
Juridinio asmens kodas 191299015
Adresas Mokyklos g. 2, Vištytis, 70346 Vilkaviškio r.
Bankas „Luminor Bank“ AB
A. s. LT09 4010 0401 0018 1723


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia stovi Vištyčio miestelyje, Vištyčio ežero šiauriniame krante. Turi klasicizmo bruožų.

Istorija

1566 m. pastatyta bažnyčia. Jai skirtas Nebūtkaimio kaimas su 6 valakais žemės. 1570 m. įsteigta parapinė mokykla. 1658 m. bažnyčią apiplėšė Prūsijos kareiviai. Vištyčio seniūnas Kristupas Puzinas 1723 m. pastatė naują medinę bažnyčią. 1736 m. įkurta jėzuitų misija, tvarkiusi ir parapijos reikalus. 1777 m. atkurta parapinė mokykla.

1829 m. pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. Klebonas Augustinas Vaišnora (1816–1888 m.) už ryšius su sukilėliais 1864 m. 12 m. išsiųstas į katorgą. 1883 m. patvirtintas architekto Liučinskio bažnyčios padidinimo projektas (sąmatinė vertė 13 609 rb). 1885 m. padidinta, 1887 m. konsekruota pavyskupio Juozapo Oleko.

1907 m. įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius (pirmininkas kunigas J. Krokininkas), kuris 1910 m. įsteigė biblioteką – skaityklą. Lietuviams reikalaujant, Seinų vyskupas 1909 m. nurodė kas ketvirtą sekmadienį bažnyčioje giedoti lenkiškai, o kitus – lietuviškai. Sulenkėję miestelėnai trukdydavo lietuviams giedoti, 1910 m. balandžio 3 d. bažnyčioje sukėlė muštynes.

Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia apgriauta, po karo atstatyta, 1978 m. išdažyta.

Architektūra

Bažnyčia turi klasicizmo bruožų, dvigubo kryžiaus plano (2 transeptai), vienabokštė, su apside ir bokšteliu. Šventoriaus tvora aukšta, mūrinė.