Didysis ketvirtadienis ir Prisikėlimo šventė Vilkaviškio katedroje

Didyjį ketvirtadienį Krizmos šv. Mišioms į Vilkaviškio Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo katedrą dėl karantino atvykti ir bendrystę su savo vyskupu vienintelėje Kristaus kunigystės tarnystėje galėjo tik saujelė vyskupijos dvasininkų: dekanai ir kiti kunigų atstovai. Giesmėmis Viešpatį šlovino ir keli Česlovo Sasnausko kamerinio choro giesmininkai. J.E. vyskupas Rimantas Norvila pašventino Ligonių, Katechumenų ir šv. Krizmos aliejus. Kunigai atnaujino per šventimus duotus pažadus.

Ganytojas homilijoje pabrėžė kunigiškosios tarnystės svarbą ir tenkančius išbandymus šiomis pandemijos sąlygomis. Šiandienos sunkumų akivaizdoje vyskupas kvietė semtis stiprybės, prisimenant kur kas sunkesnius laikus Bažnyčiai. kur kas sunkesnius laikus Bažnyčiai – tai pokario ir sovietinio ateizmo laikotarpį. Vieni dvasininkai buvo ištremti į Sibiro lagerius, kiti spėjo pasitraukti į Vakarus, o likusieji Lietuvos parapijose ieškojo būdų kaip išgyventi. Bažnyčią visada palaikė ir buvo stipria atrama tikintieji. Taip Bažnyčia ir atsilaikė visą sovietmetį iki Atgimimo, nors ir apsilpusi. Ganytojas kvietė kunigus ieškoti naujų sielovados formų, tinkančių šiam laikmečiui, pasidžiaugė gražiomis iniciatyvomis, kvietė palaikyti vieni kitus malda ir idėjomis. „Gyvenkime viltimi, kad bendros pastangos bus vaisingos, kaip ir sovietmečio patirtyje, įsileiskite daugiau Šviesos,“ – drąsino ganytojas, ir dekanatų atstovus prašė kitiems broliams kunigams parnešti vilties, uolumo, ir kunigiškos ugnelės bei priminė seną tiesą: kuo Bažnyčiai sunkiau, tuo ji tvirtesnė. Linkėjo kunigams ištikimybės tarnystėje, melsti naujų pašaukimų.

Mišioms pasibaigus kunigų ir parapijiečių vardu su gimtadieniu buvo pasveikintas vyskupijos katedros statytojas prelatas Vytautas Gustaitis, kuris šias Velykas pirmąkart šventė kaip altarista.

Didįjį penktadienį dėl pandemijos buvo pakoreguota nusistovėjusi tradicija – nevyko procesija į šv. Kryžiaus bažnyčią, o Kristaus kapas įrengtas pačioje katedroje.

Prisikėlimo šv. Mišioms vadovavo J. E. vyskupas Rimantas Norvila, transliavo Marijampolės televizija. Katedrą Šv. Velykoms išradingai papuošė parapijiečių Inos ir Vyto Striokų šeima.

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotr.