Edukacinė stovykla „Tiktai jūs ištverkite…“ (Kol 1, 23) Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams

„Tiktai jūs ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi.“ (Kol 1, 23) Toks pavadinimas edukacinei stovyklai birželio 19-21 dienomis Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojams parinktas neatsitiktinai: nelengvas mokytojo darbas ir mokymo planus sujaukusi pandemija ne vieną mokytoją stumtelėjo į abejones… Stovykla tarsi turėjo priminti, kad neturime nieko bijoti, jei esame įsišakniję Kristuje.

Kaip ir kasmet, baigiantis mokslo metams, mokytojai susirinko prasmingai pabūti: susitikti su įdomiais lektoriais, pasidalinti prabėgusių mokslo metų džiaugsmais ir rūpesčiais, paplanuoti kitus metus, kartu išgyventi Eucharistijos stebuklą ir šiek tiek pailsėti. Šiemet tris dienas mokytojai praleido Palangoje.

Stovyklos programa gražiai susišaukė su vis dažniau keliamu dvasinės žmogaus sveikatos klausimu, su visuminiu požiūriu į žmogų. Tikybos mokytojas yra tas žmogus, kuris greičiausiai pamato dvasinius mokinių ir žmonių poreikius, kurių nepatenkinus kenčia psichika ir fizinio kūno sveikata. Tačiau ir patiems mokytojams neretai sunku atpažinti ir patenkinti savo dvasinius poreikius. Taigi, atvykę su „Dvasios alkiu“ (pirmosios dienos pavadinimas), antrąją dieną tikybos mokytojai susitiko su doc. dr. Vaineta Juškiene,  Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščionių studijų centro darbuotoja. Ji kalbėjo apie dvasinę sveikatą ir gerovę. Kas yra gerovė, kokie kriterijai ją nusako, kiek esame ją pasiekę ir kaip dvasinė sveikata lemia žmogaus laimės indeksą? – tai klausimai, pamažu atvedę prie labai svarbios išvados, kad žmogus laimę (gerovę) išgyvena tuomet, kai auga vienintele kryptimi – Dievop.

Trečiąją dieną mokytojai susitiko su lektorius Tomu Vilucku, publicistu, paskaitininku, vertėju, knygų autoriumi („Malonės versmės“, „Popiežiaus Pranciškaus tiltai“, „Laikas po dangumi“). Lektorius žvilgsnį kreipė į dvasios stiprybę, liudijo savo atsivertimo istoriją, kartu su žmona davė patarimų mokytojams, kaip tikybos pamokose nepamesti aktualių klausimų ir padėti mokiniams rasti atsakymus krikščioniško mokymo šviesoje.

Kaip ir kiekviena stovyklos diena, taip ir pati stovykla baigėsi šv. Mišiomis Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Tikybos mokytojai nuoširdžiai dėkojo Dievui už praėjusius mokslo metus, už galimybę pabūti kartu, už lektorius ir… nuostabią kūrinija, kuri šiame krašte ypatingai turtinga.

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė