Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios pastatymo 210 m. jubiliejus

Šiemet Garliavos Švč. Trejybės parapija birželio 13-16 dienomis šventė savo bažnyčios pastatymo 210 metų jubiliejų. Istorija mini, jog 1809 metais pastačius bažnyčią vietovė buvo pavadinta Godlevo, pagal bažnyčios fundatoriaus pavardę Josef Godlevski.

Birželio 13 d. po vakaro šv. Mišių parapijos namuose buvo rodomas krikščioniško turinio filmas.

Birželio 14 d. bažnyčioje po vakaro šv. Mišių parapijos vargonininkė Liauda Vaitkūnaitė dovanojo vargonų muzikos koncertą. Ji grojo žymių kompozitorių bei savo sukurtus kūrinius.

Birželio 15 d. po vakaro šv. Mišių vyko šlovinimo vakaras. Be mūsų parapijos jaunimo choro, kuriam vadovauja mūsų vargonininkas ir jaunimo vadovas Viktoras Jermolovas, Dievą garbino iš Vilniaus atvykusi šlovinimo grupė Ichthus, Lietuvos jaunimo dienų choras, Kretingos šlovinimo grupė „Vėtra“. Malda bažnyčioje vyko iki 23 val. Šiam šlovinimo vakarui buvo ypatingai apšviestas bažnyčios vidus. Po pamaldų visą aparatūrą teko savanoriams sutvarkyti ir paruošti bažnyčią sekmadienio iškilmei.

Birželio 16 d. pagrindinė parapijos titulinių Švč. Trejybės atlaidų Eucharistija vyko 12 val. Jai vadovavo Aukštosios Panemunės parapijos klebonas Rimantas Baltrušaitis. Kartu Eucharistijoje meldėsi kan. Valius Zubavičius ir g. kan. Kęstutis Vosylius, mūsų parapijos diakonas Egidijus Cibauskas. Tarp švenčiančių mūsų parapijos titulinius atlaidus Šv. Mišių aukoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Kauno rajono vicemeras Antanas Nesteckis, Garliavos miesto seniūnė Nijolė Tarvydienė, Alšėnų seniūnė Indrė Dambauskienė. Per Eucharistiją buvo nešamos Kauno rajono savivaldybės, Garliavos miesto ir Garliavos apylinkių bei Alšėnų seniūnijų, Garliavos švietimo įstaigų atnašos: vazos, arnotai, kamžos. Po šv. Mišių prie parapijos namų vyko paramos koncertas, skirtas bažnyčios grindų pakeitimui ir šildomų grindų įrengimui. Tam tikslui, jau kurį laiką, yra kviečiami aukoti visi norintys padėti mūsų parapijos bažnyčiai. Paramos koncerte buvo padėkota rėmėjams ir pasidžiaugta garbingais atlaidų svečiais. Visus susirinkusius džiugino muzikos atlikėjai: tiek Garliavos įvairaus amžiaus kolektyvai, tiek ir svečiai.

Nuoširdžios padėkos yra verti šventės pagrindiniai organizatoriai: Garliavos parapijos referentė Ramunė Kuprienė ir vargonininkas Viktoras Jermolovas. Dėkojame už finansinę pagalbą šiandienos renginiui pagrindiniam rėmėjui Kauno r. merui Valerijui Makūnui bei Garliavos seniūnei Nijolei Tarvydienei. Bažnyčioje pamaldų metu ir šventėje buvo dėkojama už aukas grindų pakeitimui UAB „Baltijos Polistirenas“ generaliniam direktoriui Mindaugui Veličkai; UAB „Garlita“ direktoriui Juozui Martikaičiui; UAB „Automondus“ vadovams: Algirdui ir Gediminui Zubauskams. Dėkota už šventoriuje atliktus darbus UAB „Radė“ vadovui Albertui Cikanavičiui, o už pastolius UAB „Transrifus“ vadovui Žilvinui Bliujui. Dėkojame už atnašas mūsų bažnyčiai: Kauno r. savivaldybei, Garliavos krašto seniūnijoms, Alšėnų seniūnei Indrei Dambauskienei, Garliavos mokykloms: J. Lukšos gimnazijai, Jonučių progimnazijai ir gimnazijai, Adomo Mitkaus pagrindinei mokyklai. Dėkojame už pagalbą rengiant šią šventę Garliavos seniūnijai, Garliavos sporto ir kultūros centrui direktoriui Mariui Norvaišai, Zitai Butiškytei, Garliavos Meno mokyklai. Dėkojame maitinimo įstaigoms: UAB “Picadelia”, UAB “Bijola”, UAB „Garliavos duona“, UAB Klajūnė”, UAB “Robinga”, UAB “L.S. Sadauskų sodyba”. Dėkojame savanorių vadovėms: Gintarei Tarasevičiūtei ir Virginijai Baltušytei. Ačiū parapijos ūkvedžiui Robertui Mockui, taip pat Mantvydui Petkevičiui ir Justinui Urbanavičiui. Ačiū mokytojai Daivai Bruzgienei ir Garliavos J. Lukšos gimnazistams, mokytojai Aldonai Šidagienei ir Jonučių progimnazijos moksleiviams. Ačiū visiems, kurie savo darbu ir malda prisidėjo prie šių iškilmių organizavimo.

Viešpatį meldžiame, kad mūsų parapijos bendruomenė augtų skaičiumi ir tikėjimu, kad Dievas rinktų prie savęs visus Jo vaikus ir mes galėtume šiltoje ir gražioje bažnyčioje Jį su meile garbinti.

Garbė Tau, Švenčiausioji Trejybe, kaip buvo nuo amžių, tebus ir visados!

 

Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas Gintaras Urbštas